Yrke medlemsleder

Medlemsledere overvåker og koordinerer medlemskapet, støtter eksisterende medlemmer og tar kontakt med potensielle nye medlemmer. De analyserer rapporter for markedstendenser og utvikler markedsføringsplaner i samsvar med dette. Medlemsledere overvåker og sikrer effektiviteten til prosesser, systemer og strategier.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kundeservice

  Prosesser og prinsipper knyttet til kunder, klienter, tjenestebrukere og personlige tjenester. Dette kan omfatte prosedyrer for å vurdere kundens eller tjenestebrukerens tilfredshet.

 • Administrering av kunderelasjoner

  Den kundeorienterte ledertilnærmingen og grunnleggende prinsipper for vellykkede kundeforhold som fokuserer på samhandling med kunder som teknisk støtte, kundeservice, ettersalgsstøtte og direkte kommunikasjon med kunden.

 • Forretningsrelatert samfunnsansvar

  Håndtere eller administrere forretningsprosesser på en ansvarlig og etisk måte, der det økonomiske ansvaret overfor interessenter er like viktig som ansvaret overfor miljømessige og sosiale interessenter.

 • Produktforståelse

  De tilbudte produktene, deres funksjoner, egenskaper samt krav i lover og forskrifter.

 • Kommunikasjonsprinsipper

  Settet med vanlige prinsipper når det gjelder kommunikasjon som aktiv lytting, etablering av rapport, justering av registeret og respekt for andres intervensjon.

Ferdigheter

 • Følge selskapsstandarder

  Lede og administrere i henhold til organisasjonens etiske retningslinjer.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Koordinere medlemsarbeid

  Gjennomføre intern koordinering for medlemskapsarbeid som for eksempel å føre tilsyn med gjennomføringen av effektive medlemskapsprosesser, systemer og strategier, og for å sikre at opplysningene er riktige og oppdaterte.

 • Analysere medlemskap

  Identifisere trender i medlemskap og finne områder med potensial for vekst i medlemskap.

 • Overvåke arbeid

  Lede og overvåke den daglige virksomheten til underordnet personell.

 • Anvende kommunikasjonsteknikker

  Bruke teknikker for kommunikasjon som gjør det mulig å forstå hverandre bedre og kommunisere på en nøyaktig måte i overføring av meldinger.

 • Finne løsninger på problemer

  Løse problemer i forbindelse med planlegging, prioritering, organisering, styring/tilrettelegging av tiltak og vurdering av resultater. Bruke systematiske prosesser for innsamling, analysering og syntetisering av informasjon for å evaluere gjeldende praksis og skape nye forståelser av praksis.

 • Administrere medlemskap

  Sikre effektive interne prosesser og systemer for å håndtere medlemskap, og føre tilsyn med arbeidet knyttet til dette.

 • Samarbeide med ledere

  Samarbeide med ledere for andre avdelinger for å sikre effektiv service og kommunikasjon, dvs. om salg, planlegging, innkjøp, handel, distribusjon og tekniske saker.

 • Administrere medlemskapsdatabase

  Registrere og oppdatere medlemskapsinformasjon, og analysere og rapportere statistisk informasjon om medlemskap.

 • Rekruttere medlemmer

  Vurdere og rekruttere medlemmer.

 • Levere kundeservice til medlemmer

  Sikre god service til alle medlemmer ved å følge med på postboksen regelmessig, ved å løse medlemskapsproblemer som oppstår, og ved å gi medlemmer råd om fordeler og fornyelser.

 • Tenke analytisk

  Produsere tanker ved å bruke logikk og resonnement til å identifisere styrker og svakheter ved alternative løsninger, konklusjoner eller tilnærminger til problemer.

 • Identifisere kundens behov

  Bruke hensiktsmessige spørsmål og aktiv lytting for å identifisere kundens forventninger, ønsker og krav til produkter og tjenester.

 • Utvikle faglig nettverk

  Oppsøke og møte mennesker i en profesjonell sammenheng. Finne felles interesser og bruke dine kontakter for gjensidig nytte. Holde rede på folk i ditt personlige profesjonell nettverk og holde deg oppdatert på deres virksomhet.

 • Planlegge helse- og sikkerhetsprosedyrer

  Etablere prosedyrer for å opprettholde og forbedre helsen og sikkerheten på arbeidsplassen.

 • Gi informasjon

  Sikre at oppgitt informasjon er korrekt og av riktig kvalitet basert på type publikum og kontekst.

 • Utvikle medlemskapsstrategier

  Utvikle forslag til medlemskapsstrategier, for eksempel alternative medlemskapsmodeller, medlemskapsregler og finansieringsmodeller.

 • Overvåke styring av en virksomhet

  Lede en virksomhet og sørge for at ethvert behov for problemfri drift tas hånd om.

Source: Sisyphus ODB