Yrke mekanisk ingeniør, gruvedrift

Mekaniske ingeniører, gruvedrift har tilsyn med anskaffelse, installasjon, demontering og vedlikehold av mekanisk utstyr til gruvedrift ved hjelp av sin kunnskap om mekaniske spesifikasjoner. De sørger for utskifting og reparasjon av mekanisk utstyr og komponenter.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Lovgiving for gruvesikkerhet

  Lover, forskrifter og regler for god praksis som er relevante for sikkerheten ved gruvedrift.

 • Elektrisitet

  Forstå prinsippene for elektrisk kraft og strømkretser samt de tilknyttede risikoene.

 • Designtegninger

  Forstå konstruksjonstegninger som beskriver design av produkter, verktøy og tekniske systemer.

 • Mekanisk ingeniørfag

  Disiplin som bruker prinsipper for fysikk, teknikk og materialvitenskap for utforming, analyse, framstilling og vedlikehold av mekaniske systemer.

 • Geologi

  Fast jord, steintyper, strukturer og prosessene som har endret dem.

 • Mekanikk

  Teoretisk og praktisk bruk av vitenskapelige studier ved hjelp av forskyvninger og krefter i fysiske organer for utvikling av maskiner og mekaniske innretninger.

 • Håndbøker for mekaniske gruvemaskiner

  Vise produsentens håndbøker for montering og drift av maskiner til gruvedrift. Forstå skjematiske tegninger.

 • Virkningen av geologiske faktorer på gruvedrift

  Være oppmerksom på virkningen av geologiske faktorer, f.eks. feil og steinbevegelser, under gruvedrift.

Ferdigheter

 • Anskaffe mekanisk maskineri

  Anskaffe egnede maskiner. Undersøke markedet for å finne de beste maskinene, holde seg innenfor budsjettrammene og forhandle kjøpet. Føre registre.

 • Bruke teknisk tegneprogramvare

  Utarbeide teknisk design og tekniske tegninger ved hjelp av spesialprogramvare.

 • Vedlikeholde gruvemaskineri

  Inspisere og gjennomføre planlagt vedlikehold av gruveutstyr. Utføre rutinemessige reparasjoner og bytte ut skadde komponenter. Analysere testresultater og tolke feilmeldinger fra maskinen. Utføre vedlikehold, for eksempel rengjøring og smøring av komponenter.

 • Overvåke personell

  Overvåke utvelgelse og opplæring av ansatte, og disses resultater og motivasjon.

 • Forberede tekniske rapporter

  Utarbeide tekniske rapporter som beskriver resultatene og prosessene for vitenskapelig eller teknisk forskning, eller vurderer framdriften av denne. Disse rapportene hjelper forskere med å holde seg oppdatert på nye funn.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Montere gruvedriftsmaskineri

  Montere, installere og demontere gruvedriftsmaskineri. Svært god øye-hånd-koordinasjon og romforståelse er påkrevd.

 • Sikre samsvar med sikkerhetslovgivning

  Iverksette sikkerhetsprogrammer for å følge nasjonale lover og regler. Sørge for at utstyr og prosesser er i samsvar med sikkerhetsforskriftene.

 • Føre registre over gruvedrift

  Føre registre over ytelsen ved gruveproduksjon og -utvikling, også ytelsen til maskineri.

 • Gi råd om gruveutstyr

  Gi råd om gruvedrift og utstyr for mineralbehandling; kommunisere og samarbeide med tekniske eksperter.

 • Bruke en datamaskin

  Bruke datautstyr eller digitale enheter til å lette kvalitetskontroll, datastyring og kommunikasjon. Følge instruksjonene gitt av et dataprogram, opprette datafiler eller dokumenter.

 • Administrere nødprosedyrer

  Reagere raskt i nødstilfeller og igangsette nødprosedyrer.

Source: Sisyphus ODB