Yrke menneskerettighetskonsulent

Menneskerettighetskonsulenter undersøker og håndterer brudd på menneskerettighetene og utvikler planer for å redusere brudd og sikre overholdelse av regelverket for menneskerettigheter. De etterforsker klager ved å undersøke informasjon og intervjue ofre og overgripere, og kommuniserer med organisasjoner som er involvert i menneskerettighetsaktiviteter.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Sosial rettferdighet

  Utvikling og prinsipper for menneskerettigheter og sosial rettferdighet samt hvordan de bør anvendes i hvert enkelt tilfelle.

 • Internasjonale menneskerettigheter

  Aspekt av folkeretten som omhandler fremming og beskyttelse av menneskerettigheter, de tilknyttede traktater og avtaler mellom nasjoner, de bindende rettslige virkningene og de bidrag til utvikling og gjennomføring av loven om menneskerettigheter.

 • Vitenskapelig forskningsmetodikk

  Den teoretiske metodikken som brukes i vitenskapelig forskning som involverer å gjøre bakgrunnsundersøkelser, konstruere en hypotese, teste den, analysere data og konkludere resultatene.

Ferdigheter

 • Fremme implementering av menneskerettigheter

  Fremme implementering av programmer som stipulerer avtaler, bindende eller ikke-bindende, om menneskerettigheter, for ytterligere å forbedre innsatsen for å redusere forskjellsbehandling, vold, urett fengsling eller andre brudd på menneskerettighetene samt øke innsatsen for å forbedre toleranse og fred, og sikre bedre behandling i menneskerettighetssaker.

 • Fremme sosial bevissthet

  Fremme forståelse av dynamikken i relasjoner mellom enkeltpersoner, i grupper og i samfunn. Fremme viktigheten av menneskerettigheter og positivt sosialt samspill, og inkludering av sosial bevissthet i utdanningen.

 • Gi råd om rettslige avgjørelser

  Gi råd til dommere eller andre tjenestemenn ved rettslige avgjørelser om hvilken avgjørelse som vil være riktig, i tråd med loven og de moralske hensyn, eller som er mest fordelaktig for rådgiverens klient, i en bestemt sak.

 • Legge til rette for offisiell avtale

  Legge til rette for en offisiell avtale mellom to parter som er i konflikt. Sørge for at partene blir enige om den løsningen som er vedtatt samt utarbeide nødvendige dokumenter og sikre at begge parter signerer dem.

 • Undersøke menneskerettighetsbrudd

  Undersøke saker der det kan ha forekommet brudd på menneskerettighetslovgivningen, for å identifisere problemene og avgjøre et passende handlingsforløp.

 • Etablere samarbeidsrelasjoner

  Etablere en relasjon mellom organisasjoner eller enkeltpersoner som kan dra nytte av å kommunisere med hverandre, for å legge til rette for et vedvarende positivt samarbeidsforhold mellom partene.

 • Støtte ofre for menneskerettighetsbrudd

  Støtte enkeltpersoner eller grupper som har vært utsatt for overgrep, diskriminering, vold eller andre handlinger som bryter med menneskerettighetsavtaler og -forskrifter, for å beskytte dem og gi dem den hjelpen de trenger.

 • Gjennomføre undersøkelsesintervju

  Bruke faglige undersøkelser og intervjumetoder og -teknikker for å innhente relevante data, fakta eller opplysninger for å få nytt innsyn og virkelig forstå hva intervjuobjektet har å si.

 • Snakke ulike språk

  Mestre fremmedspråk for å kunne kommunisere på ett eller flere fremmedspråk.

Source: Sisyphus ODB