Yrke metallurg

Metallurger er spesialisert på utvinning og behandling av metaller som jern, stål, sink, kobber og aluminium. De arbeider for å forme eller kombinere både rene og blandede metaller (legeringer) til nye former og egenskaper. Metallurger håndterer utvinning av metallmalm og utvikler bruk av dette i metallbehandlingsteknikker. De kan både arbeide i produksjonsindustrien og drive vitenskapelig forskning på ytelsen til metaller.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Metalltyper

  Kvaliteter, spesifikasjoner, bruksområder og reaksjoner på ulike framstillingsprosesser for ulike typer metall, f.eks. stål, aluminium, messing, kobber med mer.

 • Legeringer av edle metaller

  Typer av materiale som består av to eller flere metaller eller ikke-metaller.

 • Produksjonsprosesstyper for metall

  Metallprosesser knyttet til de ulike typene av metall, f.eks. støping, varmebehandling, reparasjonsprosesser og andre prosesser for framstilling av metall.

 • Metallformingsteknologi

  Ulike teknologier og teknikker, f.eks. smiing, trykking, stempling, rulling og andre, som brukes i omformingsprosessen av produksjonen av metallprodukter.

 • Dyrebare metaller

  Typer av sjeldne metall som forekommer naturlig og har en høy økonomisk verdi.

 • Behandling av edelt metall

  Ulike bearbeidingsmetoder for edelmetaller, f.eks. gull, sølv og platina.

 • Behandling av ikke-jernholdige metaller

  Forskjellige metoder for bearbeiding av ikke-jernholdige metaller og legeringer som kobber, sink og aluminium.

 • Bearbeiding av jernholdig metall

  Ulike behandlingsmetoder for jern og legeringer som inneholder jern, som stål, rustfritt stål og råjern.

 • Metall- og metallmalmprodukter

  Hvilke metall- og metallmalmprodukter som er på markedet, bruksmåter, egenskaper samt krav i lover og forskrifter.

Ferdigheter

 • Forberede tekniske rapporter

  Utarbeide tekniske rapporter som beskriver resultatene og prosessene for vitenskapelig eller teknisk forskning, eller vurderer framdriften av denne. Disse rapportene hjelper forskere med å holde seg oppdatert på nye funn.

 • Manipulere metall

  Manipulere egenskapene, formen og størrelsen på metall.

 • Arbeide i metallproduksjonsteam

  Evne til å arbeide selvstendig i et metallproduksjonsteam der hver enkelt person har sin egen oppgave, men alt underordnet personell arbeider for en helhetlig effektivitet.

 • Sammenføye metaller

  Sammenføye metalldeler ved å lodde og sveise materialer.

 • Vurdere hensiktsmessigheten av metalltyper for bestemte bruksområder

  Vurdere den fysiske tilstanden og strukturelle sammensetningen av ulike metaller og legeringer, og analysere hvordan materialet påvirkes under ulike forhold.

Source: Sisyphus ODB