Yrke metrologitekniker

Metrologiteknikere bruker praktisk kunnskap om metrologi til å kalibrere måleinstrumenter, teste utstyr og analysere utstyrets ytelse. De sikrer at det evaluerte utstyret oppfyller krav til presisjon, ytelse og nøyaktighet. De rapporterer om sitt arbeid og gir råd i tekniske anliggender når det gjelder måleinstrumenter.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Instrumenteringsteknikk

  Det vitenskapelige og tekniske faget som forsøker å kontrollere prosessvariabler for produksjon og framstilling. Det fokuserer også på utformingen av systemer som har ønsket atferd. Disse systemene bruker følere som skal måle ytelsen til innretningen som kontrolleres.

 • Metrologi

  Metoder og teori for måling i en vitenskapelig sammenheng, inkludert internasjonalt aksepterte enheter for måling, praktisk gjennomføring av disse enhetene og tolking av målinger.

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

Ferdigheter

 • Kontakte forskere

  Lytte til, besvare og ha flytende kommunikasjon med forskere for å ekstrapolere funnene og opplysningene deres til en rekke anvendelser, inkludert næringsliv og industri.

 • Lese standard blåkopier

  Lese og forstå standard planskisser, maskintegninger og prosesstegninger.

 • Skrive kalibreringsrapport

  Rapportere om instrumentkalibreringsmålinger og tilhørende resultater. En kalibreringsrapport inkluderer mål og tilnærming for testen, beskrivelser av testede instrumenter eller produkter, testprosedyrer og testresultater.

 • Skrive tekniske rapporter

  Skrive tekniske kunderapporter som er forståelige for folk uten teknisk bakgrunn.

 • Utføre testkjøring

  Utføre tester ved å utsette et system, en maskin, et verktøy eller annet utstyr for en rekke handlinger under faktiske driftsforhold for å vurdere hvor pålitelige de er, og hvor godt egnet de er til å utføre oppgavene sine, og justere innstillingene deretter.

 • Finne løsninger på problemer

  Løse problemer i forbindelse med planlegging, prioritering, organisering, styring/tilrettelegging av tiltak og vurdering av resultater. Bruke systematiske prosesser for innsamling, analysering og syntetisering av informasjon for å evaluere gjeldende praksis og skape nye forståelser av praksis.

 • Jobbe analytisk

  Analysere informasjonsstrømmen for å rekonstruere meldinger raskt og nøyaktig. Bruke språket til å forklare samme følelser i situasjoner der det ikke finnes bestemte ord eller bokstavelige oversettelser.

 • Betjene vitenskapelig måleutstyr

  Betjene enheter, maskiner og utstyr beregnet på vitenskapelig måling. Vitenskapelig måleutstyr består av spesialiserte måleinstrumenter for å legge til rette for innhenting av data.

 • Kalibrere presisjonsinstrument

  Undersøke presisjonsinstrumenter og vurdere om instrumentet oppfyller kvalitetsstandardene og produksjonsspesifikasjonene. Korrigere og justere påliteligheten ved å måle ytelsen, og sammenligne resultater med data fra en referanseenhet eller et sett med standardiserte resultater.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Bestille utstyr

  Finne og bestille nytt utstyr ved behov.

 • Vedlikeholde teknisk utstyr

  Opprettholde en oversikt over dyrkingsutstyr og -forsyninger. Bestille ytterligere materialer etter behov.

 • Bruke testingutstyr

  Bruke utstyr til testing av ytelse og drift av maskiner.

 • Betjene presisjonsmåleutstyr

  Måle størrelsen på en bearbeidet del når den skal kontrolleres og merkes, for å kontrollere om den lever opp til standarden, ved å bruke to- og tredimensjonalt presisjonsmåleutstyr, for eksempel en skyvelære, et mikrometer og et måleinstrument.

 • Analysere testdata

  Tolke og analysere data som samles inn under testing for å danne konklusjoner, ny innsikt eller løsninger.

Source: Sisyphus ODB