Yrke miljø- og helseinspektør

Miljø- og helseinspektører utfører undersøkelser for å sikre at områder, organisasjoner og selskaper overholder lovgivningen for miljø og folkehelse. De evaluerer klager på miljøet, gir rapporter om resultatene om funn og arbeider for å forebygge fremtidige farer eller manglende overholdelse av gjeldende policyer. Miljø- og helseinspektører utfører konsultasjoner for å fremme folkehelse og sikkerhet.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Miljølovgivning

  Miljøregler og lovgivning som gjelder for et bestemt område.

 • Revisjonsteknikker

  Teknikkene og metodene som støtter systematisk og uavhengig undersøkelse av data, policyer, operasjoner og ytelser ved hjelp av datastyrt revisjonsverktøy og -teknikker (CAAT), f.eks. regneark, databaser, statistisk analyse og programvare for forretningsanalyse.

 • Kontrollmetoder

  Prosedyrer brukt til etterforskningsformål, som overvåking ved hjelp av fysiske og elektroniske midler, avhør av vitner, innsamling av objekter og data for vurdering og analyse samt fysisk og elektronisk forskning for innsamling av data.

 • Miljøpolitikk

  Lokale, nasjonale og internasjonale retningslinjer for å fremme miljømessig bærekraft og utvikling av prosjekter som reduserer negative miljøvirkninger og forbedrer miljøets tilstand.

 • Folkehelse

  Prinsipper for helse og sykdom som påvirker befolkningen, inkludert metoder for å fremme helse samt for forebygging og primæromsorg.

Ferdigheter

 • Skrive inspeksjonsrapporter

  Skrive resultater og konklusjoner etter inspeksjon på en klar og forståelig måte. Loggføre inspeksjonsprosessene, som kontakt, resultat og trinn som er utført.

 • Levere forbedringsstrategier

  Identifisere rotårsakene til problemer og legge frem forslag til effektive og langsiktige løsninger.

 • Anvende konsulentteknikker

  Gi kunder råd om ulike personlige eller jobbrelaterte spørsmål.

 • Gjennomføre miljøundersøkelser

  Gjennomføre undersøkelser for å innhente informasjon for analyse og håndtering av miljørisiko i en organisasjon eller i en bredere sammenheng.

 • Presentere rapporter

  Vise resultater, statistikk og konklusjoner til et publikum på en gjennomsiktig og enkel måte.

 • Sikre samsvar med miljølovgivning

  Overvåke aktiviteter og utføre oppgaver som sikrer samsvar med standarder som omhandler miljøvern og bærekraft, og endre aktiviteter ved eventuelle endringer i miljølovgivningen. Sørge for at prosessene er i samsvar med miljøbestemmelser og beste praksis.

 • Ta opp folkehelsespørsmål

  Fremme sunn praksis og atferd for å sikre at populasjoner holder seg sunne.

 • Utføre miljøundersøkelser

  Utføre miljøundersøkelser etter behov, kontrollere saksbehandling, mulige søksmål eller andre typer klager.

 • Fremme helse og sikkerhet

  Fremme betydningen av et sikkert arbeidsmiljø. Lære opp og støtte medarbeidere i å delta aktivt i fortsatt utvikling av et trygt arbeidsmiljø.

 • Overvåke lovgivningsutvikling

  Overvåke endringer i regler, retningslinjer og lovgivning, og fastslå hvordan de kan påvirke organisasjonen, eksisterende drift eller konkrete tilfeller eller situasjoner.

Source: Sisyphus ODB