Yrke miljøgeolog

Miljøgeologer studerer hvordan mineraloperasjoner kan påvirke sammensetningen av og de fysiske egenskapene ved jorden og dens ressurser. De gir råd om spørsmål som landgjenvinning og miljøforurensning.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Miljølovgivning

  Miljøregler og lovgivning som gjelder for et bestemt område.

Ferdigheter

 • Håndtere miljøpåvirkning

  Gjennomføre tiltak for å redusere den biologiske, kjemiske og fysiske virkningen av gruvedrift på miljøet i størst mulig grad.

 • Gjennomføre erosjonssikring

  Administrere erosjonssikringsprosesser og -prosjekter. Planlegge erosjonssikringshandlinger for å kontrollere eller forebygge erosjon og unngå vannforurensning eller jordtap.

 • Utvikle stedsutbedringsstrategier

  Gjennomføre feltundersøkelser og gi råd om områder med forurenset jord eller grunnvann ved industrianlegg og gruveanlegg. Finne opp metoder for å oppbevare utgravd jord. Utvikle strategier for å rehabilitere tømte gruveområder til sin naturlige tilstand.

 • Kommunisere om de miljømessige konsekvensene av gruvedrift

  Forberede diskusjoner, foredrag, konsultasjoner med interessenter og offentlige høringer angående miljøspørsmål knyttet til gruvedrift.

 • Undersøke geokjemiske prøver

  Analysere laboratorieprøver ved bruk av utstyr som spektrometre, gasskromatografer, mikroskoper, mikroprober og karbonanalysatorer. Bestemme alder og egenskaper for miljøprøver som mineraler, stein eller jord.

 • Gi råd om gruvedriftrelaterte miljøspørsmål

  Samarbeide med ingeniører, landmålere, geoteknikere og metallurgister som er involvert i miljøvern og landrehabilitering etter gruvedrift.

 • Gjennomføre sedimentkontroll

  Administrere sedimentkontrollprosesser og -prosjekter. Planlegge sedimentkontrollhandlinger for å forhindre at erodert jord forurenser nærliggende vannveier.

 • Bruke teknisk tegneprogramvare

  Utarbeide teknisk design og tekniske tegninger ved hjelp av spesialprogramvare.

 • Gjennomføre miljømessige stedsvurderinger

  Administrere og overvåke miljøvurderinger for gruvedrift eller industriområder. Utpeke og avgrense områder for geokjemisk analyse og vitenskapelig forskning.

 • Studere grunnvann

  Forberede og gjennomføre feltundersøkelser for å fastslå kvaliteten på grunnvannet. Analysere og tolke kart, modeller og geografiske data. Lage et bilde av et områdes grunnvann og jordforurensning. Sende rapporter om utfordringer med grunnvannet ved deponier, for eksempel forurensning av området som følge av kullforbrenningsprodukter.

 • Håndtere problemer kritisk

  Identifisere styrker og svakheter ved ulike abstrakte, rasjonelle begreper som spørsmål, uttalelser og metoder knyttet til en særlig problematisk situasjon for å utforme løsninger og alternative metoder for å håndtere situasjonen.

Source: Sisyphus ODB