Yrke miljøtekniker

Miljøteknikere undersøker kilder til forurensning og støtter i utviklingen av forebygging av forurensning og planer for miljøvern. De tar prøver av jord, vann eller andre materialer, og utfører tester for å analysere forurensningsnivået og identifisere kilden til dette.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Laboratorieteknikker

  Teknikker som brukes i de ulike områdene for naturvitenskap for å framskaffe eksperimentelle data, f.eks. gravimetrisk analyse, gasskromatografi, elektroniske eller termiske metoder.

 • Kjemi

  Sammensetning, struktur og egenskaper ved stoffene og prosessene og forvandlingene de gjennomgår. Bruken av forskjellige kjemikalier og samhandlingen mellom dem, produksjonsteknikker, risikofaktorer og avhendingsmetoder.

 • Miljølovgivning

  Miljøregler og lovgivning som gjelder for et bestemt område.

 • Metrologi

  Metoder og teori for måling i en vitenskapelig sammenheng, inkludert internasjonalt aksepterte enheter for måling, praktisk gjennomføring av disse enhetene og tolking av målinger.

Ferdigheter

 • Utføre laboratorieprøver

  Gjennomføre tester på et laboratorium for å produsere pålitelige og presise data for å støtte vitenskapelig forskning og produkttesting.

 • Vurdere miljøpåvirkning

  Overvåke miljøpåvirkninger og utføre vurderinger for å identifisere og redusere organisasjonens miljørisikoer, samtidig som det tas hensyn til kostnadene.

 • Analysere miljødata

  Analysere data som tolker korrelasjoner mellom menneskelig aktivitet og miljøpåvirkning.

 • Samle inn prøver for analyse

  Innhente prøver av materialer eller produkter for laboratorieanalyse.

 • Gi råd om håndtering av systemer for miljørisiko

  Vurdere krav og gi råd om systemer for styring av miljørisiko. Sørge for kunden gjøs sin del for å forebygge eller begrense skadevirkninger på miljøet gjennom bruk av teknologi. Sørge for at nødvendige lisenser og tillatelser innhentes.

 • Teste prøver for miljøforurensende stoffer

  Måle konsentrasjoner av forurensning i prøvene. Beregne luftforurensning eller gasstrøm som brukes i industrielle prosesser. Identifisere mulige risikoer for sikkerhet eller helse, som stråling.

 • Gi råd om jord- og vannbeskyttelse

  Gi råd om virkningene av praksiser for jord- og vannforvaltning når det gjelder å kontrollere tap av forurensende stoffer og nitratlekking, samt å redusere jorderosjon.

 • Gjennomføre miljømessige stedsvurderinger

  Administrere og overvåke miljøvurderinger for gruvedrift eller industriområder. Utpeke og avgrense områder for geokjemisk analyse og vitenskapelig forskning.

 • Analysere eksperimentelle laboratoriedata

  Analysere eksperimentelle data og tolke resultatene, og skrive rapporter og sammendrag av funn

 • Gi råd om miljøtiltak

  Gi råd om utvikling og gjennomføring av tiltak som har som mål å fjerne kilder til forurensning fra miljøet.

 • Rapportere om miljøspørsmål

  Utarbeide miljørapporter og kommunisere problemstillinger. Informere publikum eller interesserte parter i en gitt kontekst om relevant nyere utvikling i miljøet, prognoser om miljøets fremtid og eventuelle problemer og mulige løsninger.

 • Dokumentere analyseresultater

  Dokumentere, skriftlig eller elektronisk, prosessene og resultatene av analysene av prøvene.

Source: Sisyphus ODB