Yrke misjonær

Misjonærer overvåker utførelsen av oppsøkende misjonsarbeid fra en kirkeinstitusjon. De organiserer misjonsarbeidet og utvikler mål og strategier, og sikrer at misjonsarbeidets mål utføres, og at policyer blir implementert. De utfører administrative oppgaver som registrering og arkivering, og legger til rette for kommunikasjon med relevante institusjoner på stedet der misjonsvirksomheten finner sted.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Bibeltekster

  Innholdet i og tolkninger av bibeltekstene, de forskjellige komponentene, de ulike typene av bibler og dens historie.

Ferdigheter

 • Koordinere veldedighetstjenester

  Koordinere veldedighetstjenester som gis til et samfunn eller en institusjon som har behov, for eksempel rekruttering av frivillige og personell, tildeling av ressurser og styring av aktivitetene.

 • Gjennomføre religiøse oppdrag

  Gjennomføre religiøse oppdrag i fremmede land for å yte bistand og veldedighetstjenester, lære lokalbefolkningen om religiøse spørsmål og finne religiøse organisasjoner i misjonsområdet.

 • Tolke religiøse tekster

  Tolke innholdet og budskapene i religiøse tekster for å utvikle seg åndelig og hjelpe andre i deres åndelige utvikling, bruke passende utdrag og budskap under tjenester og seremonier eller i forbindelse med teologisk undervisning.

 • Fremme religiøse aktiviteter

  Fremme arrangementer, deltakelse på religiøse tjenester og seremonier, og deltakelse i religiøse tradisjoner og festligheter i et lokalsamfunn for å styrke rollen religion spiller i dette samfunnet.

 • Presentere en sak

  Presentere motivene og målsettingene for en bestemt sak, for eksempel en veldedig sak eller politisk kampanje, for enkeltpersoner eller et større publikum for å sanke støtte til saken.

 • Veilede i forbindelse med konvertering

  Veilede enkeltpersoner som ønsker å endre sin tro, i prosessene knyttet til konvertering til en bestemt religion, i deres religiøse utvikling på deres nye religiøse sti og utføre selve konverteringen.

 • Sikre samarbeid på tvers av avdelinger

  Sikre kommunikasjon og samarbeid med alle foretak og grupper i en gitt organisasjon, i henhold til selskapets strategi.

 • Levere veldedige tjenester

  Levere tjenester for veldedighetsformål eller utføre en uavhengig aktivitet relatert til samfunnstjeneste, for eksempel å tilby mat og husly, utføre innsamlingsaktiviteter for veldedighetsformål, samle støtte for veldedighet og andre veldedige tjenester.

 • Etablere samarbeidsrelasjoner

  Etablere en relasjon mellom organisasjoner eller enkeltpersoner som kan dra nytte av å kommunisere med hverandre, for å legge til rette for et vedvarende positivt samarbeidsforhold mellom partene.

 • Fremme dialog i samfunnet

  Fremme en tverrkulturell dialog i det sivile samfunnet om ulike kontroversielle temaer, for eksempel religiøse og etiske spørsmål.

 • Representere religiøs institusjon

  Utøve offentlige funksjoner som en representant for en religiøs institusjon som arbeider for å fremme institusjonen og dens virksomhet, og forsøke å oppnå nøyaktig representasjon og inkludering i paraplyorganisasjoner.

 • Undervise i religiøse tekster

  Undervise i innholdet i og tolkningsmetoder for religiøse tekster for å legge til rette for spirituell eller teologisk læring.

 • Utvikle retningslinjer for religionsrelaterte saker

  Utvikle retningslinjer om religionsrelaterte saker, som religionsfrihet, religionens plass i skolen, fremming av religiøse aktiviteter osv.

Source: Sisyphus ODB