Yrke montør, elektrisk utstyr

Montører, elektrisk utstyr har ansvar for montering av elektrisk utstyr. De monterer produktkomponenter og ledninger i henhold til arbeidstegninger.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Elektrisitet

  Forstå prinsippene for elektrisk kraft og strømkretser samt de tilknyttede risikoene.

 • Forskrifter om elektrisk utstyr

  De nasjonale og internasjonale forskriftene med hensyn til bruk og produksjon av elektrisk utstyr på arbeidsplassen. Disse forskriftene inneholder regler og retningslinjer for temaer som generell risikohåndtering, produksjon av elektrisk utstyr og testing av elektrisk utstyr, installasjon av elektrisk utstyr, advarselsetiketter og sertifikater.

 • Elektrisk utladning

  Kvalitet og anvendelse av elektrisk utladning, inkludert spenning og elektroder.

 • Elektrisitetsprinsipper

  Elektrisitet skapes når den elektriske strømmen strømmer langs en leder. Det innebærer fri bevegelse av frie elektroner mellom atomer. Jo flere frie elektroner det finnes i et materiale, jo bedre vil dette materialet lede strøm. De tre hovedparametrene for elektrisitet er spenning, strøm (ampere), og motstand (ohm).

 • Elektriske koblingsskjemaer

  Den visuelle skjematiske representasjonen av en elektrisk krets, dens komponenter og forbindelsene mellom disse komponentene.

Ferdigheter

 • Justere komponenter

  Justere og plassere komponenter for å sikre at de er satt sammen korrekt i henhold til de tekniske planene.

 • Bruke egnet verneutstyr

  Bruke relevant og nødvendig verneutstyr, for eksempel vernebriller eller annen øyebeskyttelse, hjelm og hansker.

 • Møte tidsfrister

  Sørge for at operative prosesser blir utført til et tidspunkt som er avtalt på forhånd.

 • Rapportere defekte produksjonsmaterialer

  Føre nødvendige registre og skjemaer for å rapportere defekte materialer eller tvilsomme forhold ved produksjonsmaskiner og -utstyr.

 • Fjerne defekte produkter

  Fjerne defekte materialer fra produksjonslinjen.

 • Inspisere kvaliteten til produkter

  Bruke ulike teknikker for å sikre at produktkvaliteten er i samsvar med kvalitetsstandarder og -spesifikasjoner. Føre tilsyn med mangler, pakking og tilbakesending av produkter til ulike produksjonsavdelinger.

 • Overvåke produksjonskvalitetsstandarder

  Overvåke kvalitetsstandarder under produksjon og sluttbearbeiding.

 • Montere elektriske komponenter

  Montere brytere, elektriske betjeningsinnretninger, kretskort og andre elektriske komponenter for hånd og ved hjelp av loddeutstyr.

 • Betjene loddeutstyr

  Bruke loddeutstyr til å smelte og sammenføye stykker metall eller stål, for eksempel en loddepistol, loddebrenner, gassdrevet jern og annet.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Sikre samsvar med spesifikasjonene

  Sikre at sammenstilte produkter er i samsvar med angitte spesifikasjoner.

 • Tolke elektriske diagrammer

  Lese og forstå blåkopier og elektriske diagrammer. Forstå tekniske instruksjoner og tekniske håndbøker for montering av elektrisk utstyr. Forstå elektrisitetsteori og elektroniske komponenter.

 • Lese monteringstegninger

  Lese og tolke tegninger over alle deler og delenheter av et bestemt produkt. Tegningen identifiserer de ulike komponentene og materialene og gir instruksjoner om hvordan et produkt skal monteres.

 • Anvende loddeteknikker

  Ta i bruk og arbeide med en rekke loddeteknikker, for eksempel myk lodding, sølvlodding, induksjonslodding, motstandslodding, rørlodding, mekanisk lodding og aluminiumslodding.

 • Feste komponenter

  Feste komponenter sammen i henhold til arbeidstegninger og tekniske tegninger for å lage komponenter eller ferdige produkter.

 • Utføre målinger av deler

  Betjene måleinstrumenter for å måle deler av fremstilte gjenstander. Ta hensyn til produsentens spesifikasjoner for å utføre målingen.

Source: Sisyphus ODB