Yrke montør, fyrverkeri

Montører, fyrverkeri lager enheter med brennbare og eksplosive stoffer til bruk som fyrverkeri. De følger arbeidstegninger eller bilder, fremstiller ulike pulvere, fyller pulvere i hylstre eller rør, setter sammen alle delene og inspiserer det ferdige produktet.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Helse og sikkerhet på arbeidsplassen

  Tilfanget av regler, prosedyrer og forskrifter knyttet til sikkerhet, helse og velferd for mennesker på arbeidsplassen. 

 • Lovgivning vedrørende pyrotekniske artikler

  Lovregler knyttet til pyroteknikk og pyrotekniske artikler.

Ferdigheter

 • Lagre pyrotekniske materialer

  Lagre materialer som brukes til pyrotekniske sceneeffekter, på en trygg måte.

 • Betjene pyroteknisk kontroll

  Treff de nødvendige tiltak for å betjene pyrotekniske effekter under en fremføring.

 • Sette opp pyroteknisk utstyr

  Sørge for at det pyrotekniske utstyret som skal brukes til en forestilling, er satt opp og klart til bruk.

 • Skaffe pyrotekniske tillatelser

  Skaffe de nødvendige administrative tillatelsene og lisensene for bruk og transport av pyroteknikk og våpen.

 • Bygge pyrotekniske enheter

  Bygge enheter som trengs for pyrotekniske effekter under en fremføring.

Source: Sisyphus ODB