Yrke montør av deler til motorkjøretøyer

Montører av deler til motorkjøretøyer setter sammen deler og komponenter av motorkjøretøyer. De bruker hånd- og kraftverktøy til å trekke ledninger og sette på plass og justere deler. Montører av deler til motorkjøretøyer setter også opp programmerbare enheter og roboter. De tester elektriske komponenter og utstyr og ser etter feil på enkeltdelene. De kontrollerer kvaliteten på komponentgruppene for å kontrollere at standardene oppfylles og spesifikasjonene overholdes.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Elektronikk

  Virkemåte til elektroniske kretskort, prosessorer, brikker og maskinvare og programvare for datamaskiner, inkludert programmering og programmer. Bruke denne kunnskapen for å sikre at elektronisk utstyr fungerer på en forsvarlig måte.

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

 • Elektromekanikk

  Ingeniørprosessene som kombinerer elektro- og maskinteknikk i anvendelsen av elektromekanikk i enheter som trenger elektrisitet for å skape mekanisk bevegelse, eller enheter som skaper elektrisitet ved mekanisk bevegelse.

 • Mekanikk

  Teoretisk og praktisk bruk av vitenskapelige studier ved hjelp av forskyvninger og krefter i fysiske organer for utvikling av maskiner og mekaniske innretninger.

 • Elektrisitet

  Forstå prinsippene for elektrisk kraft og strømkretser samt de tilknyttede risikoene.

 • Motorkjøretøymekanikk

  Måten energikraft samhandler med og påvirker komponenter i motorvogner, f.eks. biler, busser, kjøretøy for funksjonshemmede og andre motordrevne kjøretøyer. 

Ferdigheter

 • Montere elektriske komponenter

  Montere brytere, elektriske betjeningsinnretninger, kretskort og andre elektriske komponenter for hånd og ved hjelp av loddeutstyr.

 • Lese tekniske tegninger

  Lese tekniske tegninger av et produkt laget av en ingeniør, med sikte på å foreslå forbedringer, lage modeller av produktet eller ta den i bruk.

 • Lese standard blåkopier

  Lese og forstå standard planskisser, maskintegninger og prosesstegninger.

 • Bruke teknisk dokumentasjon

  Forstå og bruke teknisk dokumentasjon i den overordnede tekniske prosessen.

 • Feste komponenter

  Feste komponenter sammen i henhold til arbeidstegninger og tekniske tegninger for å lage komponenter eller ferdige produkter.

 • Montere elektroniske enheter

  Montere og vedlikeholde elektroniske komponenter og kretser.

 • Justere komponenter

  Justere og plassere komponenter for å sikre at de er satt sammen korrekt i henhold til de tekniske planene.

 • Bruke egnet verneutstyr

  Bruke relevant og nødvendig verneutstyr, for eksempel vernebriller eller annen øyebeskyttelse, hjelm og hansker.

 • Anvende helse- og sikkerhetsstandarder

  Følge standarder for hygiene og sikkerhet etablert av de respektive myndighetene.

 • Bruke elektroverktøy

  Betjene elektriske pumper. Bruke håndverktøy eller elektrisk verktøy. Bruke verktøy for å reparere kjøretøy, eller sikkerhetsutstyr.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

Source: Sisyphus ODB