Yrke montør av elektronisk utstyr

Montører av elektronisk utstyr har ansvar for montering av elektronisk utstyr og systemer. De monterer elektroniske komponenter og ledninger i henhold til arbeids- og monteringstegninger. De kan bidra til kvalitetskontroll og vedlikehold av utstyr.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Integrerte kretser

  Elektroniske komponenter laget av et sett av elektroniske kretser som er plassert på et halvledermateriale, som silikon. Integrerte kretser (IC) kan ha milliarder av elektroniske komponenter i mikroomfang og er én av de grunnleggende komponentene i elektroniske enheter.

 • Elektroniske utstyrsstandarder

  Nasjonale og internasjonale standarder og regler for kvalitet og sikkerhet med hensyn til bruk og produksjon av elektronisk utstyr og deres komponenter, f.eks. halvledere og kretskort.

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

 • Koblingsskjemaer

  Lese og forstå koblingsskjemaer som viser koblingen mellom enheter, f.eks. strøm- og signaltilkoblinger.

 • Forskrifter om elektrisk utstyr

  De nasjonale og internasjonale forskriftene med hensyn til bruk og produksjon av elektrisk utstyr på arbeidsplassen. Disse forskriftene inneholder regler og retningslinjer for temaer som generell risikohåndtering, produksjon av elektrisk utstyr og testing av elektrisk utstyr, installasjon av elektrisk utstyr, advarselsetiketter og sertifikater.

 • Elektronikk

  Virkemåte til elektroniske kretskort, prosessorer, brikker og maskinvare og programvare for datamaskiner, inkludert programmering og programmer. Bruke denne kunnskapen for å sikre at elektronisk utstyr fungerer på en forsvarlig måte.

 • Elektronikktyper

  De ulike kategoriene elektronikk, f.eks. forbrukerelektronikk, medisinsk utstyr, mikroelektronikk, datamaskiner, informasjons- og kommunikasjonsutstyr og måleutstyr.

 • Kretskort

  Kretskort (PCB) er vesentlige komponenter i nesten alle elektroniske innretninger. De består av tynne skiver eller substrater, som elektroniske komponenter, f.eks. mikrobrikker, plasseres på. De elektroniske komponentene er elektrisk koplet gjennom ledende spor og kontaktflater.

Ferdigheter

 • Rapportere defekte produksjonsmaterialer

  Føre nødvendige registre og skjemaer for å rapportere defekte materialer eller tvilsomme forhold ved produksjonsmaskiner og -utstyr.

 • Anvende monteringsteknikker

  Anvende riktige og oppdaterte monteringsmetoder i produksjonsutviklingsprosessen.

 • Møte tidsfrister

  Sørge for at operative prosesser blir utført til et tidspunkt som er avtalt på forhånd.

 • Utføre målinger av deler

  Betjene måleinstrumenter for å måle deler av fremstilte gjenstander. Ta hensyn til produsentens spesifikasjoner for å utføre målingen.

 • Fjerne defekte produkter

  Fjerne defekte materialer fra produksjonslinjen.

 • Anvende loddeteknikker

  Ta i bruk og arbeide med en rekke loddeteknikker, for eksempel myk lodding, sølvlodding, induksjonslodding, motstandslodding, rørlodding, mekanisk lodding og aluminiumslodding.

 • Feste komponenter

  Feste komponenter sammen i henhold til arbeidstegninger og tekniske tegninger for å lage komponenter eller ferdige produkter.

 • Overvåke produksjonskvalitetsstandarder

  Overvåke kvalitetsstandarder under produksjon og sluttbearbeiding.

 • Sikre samsvar med spesifikasjonene

  Sikre at sammenstilte produkter er i samsvar med angitte spesifikasjoner.

 • Montere elektroniske enheter

  Montere og vedlikeholde elektroniske komponenter og kretser.

 • Justere komponenter

  Justere og plassere komponenter for å sikre at de er satt sammen korrekt i henhold til de tekniske planene.

 • Lodde elektronikk

  Betjene og bruke loddeverktøy og loddebolt, som avgir høye temperaturer for å smelte loddetinnet og sammenføye elektroniske komponenter.

 • Anvende helse- og sikkerhetsstandarder

  Følge standarder for hygiene og sikkerhet etablert av de respektive myndighetene.

 • Lese monteringstegninger

  Lese og tolke tegninger over alle deler og delenheter av et bestemt produkt. Tegningen identifiserer de ulike komponentene og materialene og gir instruksjoner om hvordan et produkt skal monteres.

Source: Sisyphus ODB