Yrke montør av fartøymotor

Montører av fartøymotorer bygger og monterer prefabrikkerte elementer for å lage motorer til alle typer fartøy, som elektriske motorer, kjernereaktorer, gassturbinmotorer, utenbordsmotorer, totakts eller firetakts dieselmotorer, og i enkelte tilfeller maritime dampmotorer. De går gjennom spesifikasjoner og tekniske tegninger for å fastslå materialvalg og finne monteringsinstrukser. De inspiserer og tester motorene og forkaster komponenter som ikke virker slik de skal.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Fartøymekanikk

  Mekanikken som er involvert på båter og skip. Forstå de tekniske forholdene og delta i diskusjoner om relaterte temaer for å løse problemer knyttet til mekanikk.

 • Mekanikk

  Teoretisk og praktisk bruk av vitenskapelige studier ved hjelp av forskyvninger og krefter i fysiske organer for utvikling av maskiner og mekaniske innretninger.

 • Motorkomponenter

  Kjenne de ulike motorene, og drift og vedlikehold av motoren. Forstå når reparasjoner og utskifting skal gjennomføres.

 • Drift av forskjellige motorer

  Kjennskap til egenskaper, krav til vedlikehold og driftsprosedyrer for forskjellige typer motorer som gass, diesel, elektrisk og dampdrevne.

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

Ferdigheter

 • Lese standard blåkopier

  Lese og forstå standard planskisser, maskintegninger og prosesstegninger.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Anvende helse- og sikkerhetsstandarder

  Følge standarder for hygiene og sikkerhet etablert av de respektive myndighetene.

 • Feste komponenter

  Feste komponenter sammen i henhold til arbeidstegninger og tekniske tegninger for å lage komponenter eller ferdige produkter.

 • Sikre tilgjengelighet av utstyr

  Sikre at nødvendig utstyr er tilgjengelig og klart for bruk før prosedyrer startes opp.

 • Sikre fartøyets samsvar med regelverk

  Inspisere fartøy, fartøykomponenter og utstyr. Sørge for overholdelse av standarder og spesifikasjoner.

 • Lese tekniske tegninger

  Lese tekniske tegninger av et produkt laget av en ingeniør, med sikte på å foreslå forbedringer, lage modeller av produktet eller ta den i bruk.

 • Justere komponenter

  Justere og plassere komponenter for å sikre at de er satt sammen korrekt i henhold til de tekniske planene.

 • Feste motordeler med bolter

  Skru sammen motordeler manuelt eller med elektroverktøy.

 • Bruke elektroverktøy

  Betjene elektriske pumper. Bruke håndverktøy eller elektrisk verktøy. Bruke verktøy for å reparere kjøretøy, eller sikkerhetsutstyr.

 • Bruke egnet verneutstyr

  Bruke relevant og nødvendig verneutstyr, for eksempel vernebriller eller annen øyebeskyttelse, hjelm og hansker.

 • Bruke teknisk dokumentasjon

  Forstå og bruke teknisk dokumentasjon i den overordnede tekniske prosessen.

 • Anvende forbehandling på arbeidsstykker

  Forbehandle arbeidsstykket, med mekaniske eller kjemiske prosesser, før hovedoperasjonen.

Source: Sisyphus ODB