Yrke montør av mekatronisk utstyr

Montører av mekatronisk utstyr monterer og vedlikeholder komplekse mekatroniske apparater og maskiner, for eksempel roboter, heiser og avanserte husholdningsapparater. De bygger de mekaniske, elektriske og elektroniske delene, installerer programvare, setter systemene i drift og vedlikeholder og reparerer komponenter og systemer.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Datamaskinutstyr

  Datamaskiner, eksternt datautstyr, og programvareprodukter som tilbys, og deres funksjoner, egenskaper samt krav i lover og forskrifter.

 • Mekatronikk

  Tverrfaglig teknikk som kombinerer prinsipper for elektrisk teknikk, telekommunikasjon og teknikk, ingeniørteknikk, datateknikk og mekanisk teknikk i utformingen av produkter og produksjonsprosesser. Kombinasjon av disse områdene gjør det mulig å utforme og utvikle «smarte» innretninger og at det oppnås en optimal balanse mellom mekanisk konstruksjon og kontroll.

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

 • Sikkerhetsteknikk

  Ingeniørteknikkfaget som brukes til å sikre at systemer, maskiner og utstyr fungerer i samsvar med de fastsatte sikkerhetsstandarder og lover, som miljølovgivning.

 • Elektronikk

  Virkemåte til elektroniske kretskort, prosessorer, brikker og maskinvare og programvare for datamaskiner, inkludert programmering og programmer. Bruke denne kunnskapen for å sikre at elektronisk utstyr fungerer på en forsvarlig måte.

Ferdigheter

 • Møte tidsfrister

  Sørge for at operative prosesser blir utført til et tidspunkt som er avtalt på forhånd.

 • Overholde sikkerhetsstandarder i industrielle sammenhenger

  Overholde sikkerhetsprosedyrer og standarder for industrielle sammenhenger, vanligvis der det brukes maskiner.

 • Lese standard blåkopier

  Lese og forstå standard planskisser, maskintegninger og prosesstegninger.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Installere mekatronisk utstyr

  Installere utstyr som brukes til automatisering av en bestemt maskin eller enhet.

 • Utføre metallarbeid

  Arbeide med materialer av metall og jern, for å sette sammen individuelle deler eller strukturer.

 • Sikre samsvar med spesifikasjonene

  Sikre at sammenstilte produkter er i samsvar med angitte spesifikasjoner.

 • Anvende loddeteknikker

  Ta i bruk og arbeide med en rekke loddeteknikker, for eksempel myk lodding, sølvlodding, induksjonslodding, motstandslodding, rørlodding, mekanisk lodding og aluminiumslodding.

 • Overvåke maskinoperasjoner

  Observere maskindriften, evaluere kvaliteten på produktene og sørge for at standarder overholdes.

 • Rengjøre komponenter under montering

  Rengjøre komponenter før de festes til andre sammenstillinger eller komponentgrupper under monteringsprosessen.

 • Justere komponenter

  Justere og plassere komponenter for å sikre at de er satt sammen korrekt i henhold til de tekniske planene.

 • Montere mekatroniske enheter

  Montere mekatroniske enheter med mekaniske, pneumatiske, hydrauliske, elektriske, elektroniske og IT-relaterte systemer og komponenter. Manipulere og feste metaller ved hjelp av sveisings- og loddingsteknikker, lim, skruer og nagler. Installere ledninger. Installere drivsystemer, sensorer, aktuatorer og transdusere. Montere brytere, kontrollenheter, deksler og beskyttelse.

 • Vedlikeholde mekatronisk utstyr

  Diagnostisere og avdekke feil i mekatroniske komponenter og systemer, og fjerne, bytte ut eller reparere disse komponentene ved behov. Gjennomføre forebyggende vedlikehold, som å lagre mekatroniske komponenter på rene, støvfrie og tørre steder.

 • Lese monteringstegninger

  Lese og tolke tegninger over alle deler og delenheter av et bestemt produkt. Tegningen identifiserer de ulike komponentene og materialene og gir instruksjoner om hvordan et produkt skal monteres.

 • Fjerne defekte produkter

  Fjerne defekte materialer fra produksjonslinjen.

 • Anvende monteringsteknikker

  Anvende riktige og oppdaterte monteringsmetoder i produksjonsutviklingsprosessen.

Source: Sisyphus ODB