Yrke montør av motorkjøretøyer

Montører av motorkjøretøyer monterer og setter sammen prefabrikkerte motordeler og komponenter. De ser etter feil på motorkjøretøyene og tester at det monterte utstyret fungerer som det skal og oppfyller kvalitetsstandardene.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Mekanikk

  Teoretisk og praktisk bruk av vitenskapelige studier ved hjelp av forskyvninger og krefter i fysiske organer for utvikling av maskiner og mekaniske innretninger.

 • Motorkjøretøymekanikk

  Måten energikraft samhandler med og påvirker komponenter i motorvogner, f.eks. biler, busser, kjøretøy for funksjonshemmede og andre motordrevne kjøretøyer. 

 • Elektronikk

  Virkemåte til elektroniske kretskort, prosessorer, brikker og maskinvare og programvare for datamaskiner, inkludert programmering og programmer. Bruke denne kunnskapen for å sikre at elektronisk utstyr fungerer på en forsvarlig måte.

 • Tegninger av motorkjøretøydeler

  De forskjellige typene tekniske tegninger som benyttes i forbindelse med deler til motorvogner.

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

 • Elektromekanikk

  Ingeniørprosessene som kombinerer elektro- og maskinteknikk i anvendelsen av elektromekanikk i enheter som trenger elektrisitet for å skape mekanisk bevegelse, eller enheter som skaper elektrisitet ved mekanisk bevegelse.

 • Kjøretøyproduksjonsprosess

  Serie med tiltak som iverksettes for å produsere en bil eller annen motorvogn, f.eks. konstruksjon, maling og karosseri, maleri, innvendig utstyr og kvalitetskontroll.

 • Elektrisitet

  Forstå prinsippene for elektrisk kraft og strømkretser samt de tilknyttede risikoene.

Ferdigheter

 • Feste motordeler med bolter

  Skru sammen motordeler manuelt eller med elektroverktøy.

 • Feste komponenter

  Feste komponenter sammen i henhold til arbeidstegninger og tekniske tegninger for å lage komponenter eller ferdige produkter.

 • Jobbe i monteringslinjeteam

  Framstille produkter på samlebånd. Arbeide i en gruppe der alle har en definert oppgave.

 • Justere komponenter

  Justere og plassere komponenter for å sikre at de er satt sammen korrekt i henhold til de tekniske planene.

 • Montere metalldeler

  Tilpasse og ordne stål- og metalldeler for å montere ferdige produkter; bruke egnede håndverktøy og måleinstrumenter.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Overvåke produksjonskvalitetsstandarder

  Overvåke kvalitetsstandarder under produksjon og sluttbearbeiding.

 • Sikre tilgjengelighet av utstyr

  Sikre at nødvendig utstyr er tilgjengelig og klart for bruk før prosedyrer startes opp.

 • Føre motorkjøretøyprototyper

  Kjøre eksperimentelle versjoner eller prototyper av motorkjøretøyer for å samle inn informasjon om ytelse.

 • Føre register over arbeidsfremdrift

  Føre register over arbeidet, herunder tidsbruk, feil, funksjonssvikt osv.

 • Bruke teknisk dokumentasjon

  Forstå og bruke teknisk dokumentasjon i den overordnede tekniske prosessen.

 • Rengjøre komponenter under montering

  Rengjøre komponenter før de festes til andre sammenstillinger eller komponentgrupper under monteringsprosessen.

 • Lese tekniske tegninger

  Lese tekniske tegninger av et produkt laget av en ingeniør, med sikte på å foreslå forbedringer, lage modeller av produktet eller ta den i bruk.

 • Montere elektriske komponenter

  Montere brytere, elektriske betjeningsinnretninger, kretskort og andre elektriske komponenter for hånd og ved hjelp av loddeutstyr.

 • Overvåke motorvognproduksjon

  Inspisere fabrikker der motorkjøretøy produseres, for å sikre at det foretas sikkerhets- og kvalitetskontroll. Kontrollere at komponenter produseres i samsvar med sikkerhets- og designspesifikasjoner.

 • Lese standard blåkopier

  Lese og forstå standard planskisser, maskintegninger og prosesstegninger.

 • Montere elektroniske enheter

  Montere og vedlikeholde elektroniske komponenter og kretser.

 • Bruke elektroverktøy

  Betjene elektriske pumper. Bruke håndverktøy eller elektrisk verktøy. Bruke verktøy for å reparere kjøretøy, eller sikkerhetsutstyr.

Source: Sisyphus ODB