Yrke montør av plastprodukter

Montører av plastprodukter monterer og fester deler og ferdige plastprodukter i henhold til strengt fastsatte prosedyrer. Montører av plastprodukter skjærer og former også plastdeler for hånd og med elektroverktøy.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Plasttyper

  Typer av plastmaterialer og deres kjemiske sammensetning, fysiske egenskaper, mulige problemer og brukstilfeller.

Ferdigheter

 • Inspisere kvaliteten til produkter

  Bruke ulike teknikker for å sikre at produktkvaliteten er i samsvar med kvalitetsstandarder og -spesifikasjoner. Føre tilsyn med mangler, pakking og tilbakesending av produkter til ulike produksjonsavdelinger.

 • Feste komponenter

  Feste komponenter sammen i henhold til arbeidstegninger og tekniske tegninger for å lage komponenter eller ferdige produkter.

 • Sette opp maskinkontroller

  Konfigurere eller justere maskinkontroller for å justere forhold som materialstrøm, temperatur eller trykk.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Ferdigstille plastprodukter

  Ferdigstille plastproduktet ved å slipe, merke og polere overflaten.

 • Montere plastdeler

  Tilpasse og ordne plastdeler for å montere hele produkter ved bruk av egnet håndverktøy.

 • Bruke teknisk dokumentasjon

  Forstå og bruke teknisk dokumentasjon i den overordnede tekniske prosessen.

 • Jobbe trygt med maskiner

  Kontrollere og sikkert drifte maskiner og utstyr som du trenger i arbeidet ditt, i henhold til håndbøker og instruksjoner.

 • Utføre kvalitetskontroller før montering

  Inspisere produktdeler for feil eller skader, bruke testutstyr hvis det er nødvendig, og kontrollere at det mottatte partiet er ferdigstilt, før de ferdige produktene monteres.

 • Sørge for offentlig trygghet og sikkerhet

  Iverksette relevante prosedyrer og strategier og bruke riktig utstyr for å fremme lokale eller nasjonale sikkerhetsaktiviteter for beskyttelse av data, mennesker, institusjoner og eiendom.

 • Planlegge regelmessig maskinvedlikehold

  Planlegge og utføre regelmessig vedlikehold, rengjøring og reparasjoner av alt utstyr. Bestille nødvendige maskindeler og oppgradere utstyr når det er nødvendig for å sikre optimal ytelse.

 • Manipulere plast

  Manipulere plastens egenskaper, form og størrelse.

Source: Sisyphus ODB