Yrke montør av tannlegeinstrumenter

Montører av tannlegeinstrumenter monterer ulike tannlegeinstrumenter, som boremaskiner, lasere, sonder, speil og utstyr for billeddiagnostikk. De bruker ulike maskiner, håndverktøy, kjemikalier, lim og harpiks for å montere tannlegeinstrumentene. De bruker presisjonsverktøy og arbeider i renrom.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Dental anatomi

  Utvikling, utseende, klassifisering, funksjon og egenskaper ved tenner og deres plassering i munnen.

 • Forskrifter for medisinsk utstyr

  Nasjonale og internasjonale regler for framstilling, sikkerhet og distribusjon av medisinsk utstyr.

 • Tanninstrumentkomponenter

  De ulike komponentene og materialene som er nødvendige for å opprette et bestemt tannpleieinstrument. Disse materialene og komponentene varierer mellom de elektromedisinske tanninstrumentene, som tannbor og tannlaser, og de ikke-elektriske tanninstrumentene, som tannspeil og sigdprobe.

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

Ferdigheter

 • Manipulere dentale materialer

  Manipulere materialer som brukes i tannprosedyrer, som voks, plast, edle og uedle legeringer, rustfritt stål, porselen og kompositter eller polymerglass.

 • Utføre målinger av deler

  Betjene måleinstrumenter for å måle deler av fremstilte gjenstander. Ta hensyn til produsentens spesifikasjoner for å utføre målingen.

 • Rengjøre komponenter under montering

  Rengjøre komponenter før de festes til andre sammenstillinger eller komponentgrupper under monteringsprosessen.

 • Produsere tannlegeinstrumenter

  Produsere tannlegeinstrumenter ved å benytte bestemte materialer og komponenter ved hjelp av hånd- og elektroverktøy.

 • Bruke presisjonsverktøy

  Bruke elektroniske, mekaniske, elektriske eller optiske verktøy til presisjonsarbeid.

 • Rapportere defekte produksjonsmaterialer

  Føre nødvendige registre og skjemaer for å rapportere defekte materialer eller tvilsomme forhold ved produksjonsmaskiner og -utstyr.

 • Møte tidsfrister

  Sørge for at operative prosesser blir utført til et tidspunkt som er avtalt på forhånd.

 • Feste komponenter

  Feste komponenter sammen i henhold til arbeidstegninger og tekniske tegninger for å lage komponenter eller ferdige produkter.

 • Fjerne defekte produkter

  Fjerne defekte materialer fra produksjonslinjen.

 • Betjene presisjonsmåleutstyr

  Måle størrelsen på en bearbeidet del når den skal kontrolleres og merkes, for å kontrollere om den lever opp til standarden, ved å bruke to- og tredimensjonalt presisjonsmåleutstyr, for eksempel en skyvelære, et mikrometer og et måleinstrument.

 • Justere komponenter

  Justere og plassere komponenter for å sikre at de er satt sammen korrekt i henhold til de tekniske planene.

 • Sikre samsvar med spesifikasjonene

  Sikre at sammenstilte produkter er i samsvar med angitte spesifikasjoner.

 • Inspisere kvaliteten til produkter

  Bruke ulike teknikker for å sikre at produktkvaliteten er i samsvar med kvalitetsstandarder og -spesifikasjoner. Føre tilsyn med mangler, pakking og tilbakesending av produkter til ulike produksjonsavdelinger.

 • Lese monteringstegninger

  Lese og tolke tegninger over alle deler og delenheter av et bestemt produkt. Tegningen identifiserer de ulike komponentene og materialene og gir instruksjoner om hvordan et produkt skal monteres.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge avtalte protokoller og retningslinjer for helsetjenester som leveres av helseinstitusjoner, yrkesforeninger eller offentlige myndigheter, og vitenskapelige organisasjoner.

 • Bruke renromspåkledning

  Ha på seg klær som er egnet for miljøer som krever en høy grad av renhet for å kontrollere kontamineringsnivået.

Source: Sisyphus ODB