Yrke motorbygger

Motorbyggere utfører tekniske oppgaver med å konstruere mekanisk utstyr så som maskiner og alle typer motorer. De har også tilsyn med installasjon og vedlikehold av disse.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kjøretøyers elektriske systemer

  Kjenne til kjøretøyets elektriske systemer, inkludert komponenter som batteri, start og generator. Batteriet leverer energi til starteren. Generatoren gir batteriet den energien som kreves for å kjøre kjøretøyet. Forstå samspillet mellom disse komponentene for å løse feil.

 • CAD-programvare

  Den dataassisterte designprogramvaren (CAD) for å opprette, endre, analysere eller optimalisere et design.

 • Tegninger av motorkjøretøydeler

  De forskjellige typene tekniske tegninger som benyttes i forbindelse med deler til motorvogner.

 • økologiske prinsipper

  Forståelsen av hvordan et økosystem fungerer og dets forhold til miljøplanlegging og utforming.

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

Ferdigheter

 • Beregne designkostnader

  Beregne designkostnader for å sikre at prosjektet er økonomisk gjennomførbart.

 • Beregne materialer

  Bestemme mengden av og typen materialer som er nødvendige for å bygge visse maskiner eller utstyrstyper.

 • Forske på designtrender

  Forske på nåværende og fremtidige utviklingstrekk og trender innen design og kjennetegn ved målmarkedet.

 • Kjøretøytrender

  Innhente opplysninger om gjeldende trender og stiler for kjøretøy og vurdere behovet for nye produkter eller tjenester.

 • Bruke CAD-programvare

  Bruke systemer for dataassistert konstruksjon (CAD) til hjelp ved utarbeidelse, endring, analyse eller optimering av et design.

 • Justere tekniske design

  Justere utformingen av produkter eller produktdeler slik at de oppfyller kravene.

Source: Sisyphus ODB