Yrke motorsykkelbud

Motorsykkelbud utfører transport av alle typer pakker, med objekter, løsøre, tilberedte måltider, medisiner og dokumenter som krever særlig behandling med tanke på hastegrad, verdi eller sårbarhet. De transporterer og leverer pakker med motorsykkel.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Veitrafikklover

  Forstå veitrafikkloven og veireglene.

 • Geografiske områder

  Kjenne geografiske områder i detalj. Vite hvor ulike organisasjoner kan ha operasjoner.

Ferdigheter

 • Etablere daglige prioriteringer

  Opprette daglige prioriteringer for ansatte. Håndtere multitasking-oppgaver på en effektiv måte.

 • Kjøre tohjulingskjøretøy

  Kjøre tohjulingskjøretøy, for eksempel sykler og motorsykler, for å utføre ulike oppgaver i forbindelse med transport av gods og passasjerer.

 • Sikre integriteten til postforsendelser

  Sikre at brev og pakker forblir hele, for å unngå skade. Sikre at pakker leveres til kunder i samme tilstand som de ble mottatt i.

 • Analysere måter å redusere reisetiden på

  Analysere mulige forbedringer av reiseeffektiviteten ved å redusere reisetiden gjennom å endre ruter og skissere alternativer.

 • Differensiere mellom pakketyper

  Identifisere og differensiere mellom forskjellige typer post og pakker som skal leveres. Vurdere forskjellene for å forutse de nødvendige verktøyene som kreves for levering.

 • Bruke geografiske informasjonssystemer

  Arbeide med datasystemer, f.eks. geografiske informasjonssystemer.

 • Kjøre i urbane områder

  Føre kjøretøyer i byområder. Tolke og forstå trafikkskiltene, trafikkreguleringen og trafikkreglene i en by.

 • Tolke trafikksignaler

  Observere lys på veien, veiforhold, nærliggende trafikk og fastsatte fartsgrenser for å ivareta sikkerheten. Tolke trafikksignaler og opptre i samsvar med disse.

 • Opptre pålitelig

  Fremstå på en slik måte at man kan stoles på eller settes lit til.

 • Organisere postleveranser

  Organisere levering av post og små pakker på en effektiv, konfidensiell og sikker måte.

 • Kommunisere med kunder

  Svare på og kommunisere med kundene på en mest mulig effektiv og passende måte slik at de får tilgang til produktene eller tjenestene de er ute etter, eller gi dem annen hjelp som de måtte trenge.

Source: Sisyphus ODB