Yrke muddermaskinfører

Muddermaskinførere arbeider med industriutstyr for å fjerne materiale under vann for å gjøre området tilgjengelig for skip, for å anlegge havner, for å legge kabler eller for andre formål, og flytte materialet til ønsket sted.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kontrollpaneler for mudring

  Konfigurasjon til ulike typer kontrollpaneler for mudring. Hvordan funksjonene til mudringen er tilordnet til kontrollpanelet.

 • Mekaniske systemer

  Mekaniske systemer, inkludert drivorganer, motorer, hydrauliske og pneumatiske systemer. Deres funksjoner og sannsynlige feil.

Ferdigheter

 • Samle inn prøver

  Sette opp og betjene utstyr for å innhente vann-, gass- eller jordprøver for testing.

 • Følge helse- og sikkerhetsprosedyrer innen bygg og anlegg

  Bruke de relevante prosedyrene for helse og sikkerhet for å forebygge ulykker, forurensning og andre risikoer.

 • Bruke riggingsverktøy

  Bruke digitale verktøy som kabler, tau, trinser og vinsjer for å sikre høye strukturer.

 • Måle vanndybde

  Måling av dybden på en vannmasse ved hjelp av dybdemåleutstyr som for eksempel en dybdemåler.

 • Posisjonere mudringsfartøy

  Kommunisere med kapteinen eller styrmannen for å flytte mudringsgrabben til riktig posisjon for å iverksette oppmudringsprosessen.

 • Bruke verneutstyr innen bygg og anlegg

  Bruke vernetøy som vernesko og utstyr som vernebriller for å redusere risikoen for ulykker innen bygg og anlegg til et minimum, og for å redusere skaden dersom en ulykke likevel oppstår.

 • Forhindre skader på nytteinfrastruktur

  Kommunisere med energiverk eller bruke planer på stedet for eventuell nytteinfrastruktur som kan forstyrre eller bli skadet av et prosjekt. Ta nødvendige forholdsregler for å unngå skade.

 • Vedlikeholde mudringsutstyr

  Holde mudringsutstyret i god stand. Regelmessig inspisere sugeelementer, pumper, kabler og andre elementer og gå igjennom de nødvendige tiltakene for å reparere eventuell skade eller slitasje.

 • Arbeide ergonomisk

  Bruke ergonomiprinsipper i organiseringen av arbeidsplassen ved manuell håndtering av utstyr og materialer.

Source: Sisyphus ODB