Yrke multimediekunstner

Multimediekunstnere lager kunst som anvender digital teknologi som en vesentlig del av den kreative prosessen. Digital kunst skapes vanligvis ved hjelp av datamaskiner eller mer spesialisert digitalt utstyr. Den kan nytes ved hjelp av de samme instrumentene, deles over Internett eller presenteres ved hjelp av mer tradisjonelle medier.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • åndsrett

  Forskrifter som regulerer settet av rettigheter som skal verne produkter mot ulovlig krenkelse.

 • Arbeidslovgivning

  Regelverk, på nasjonalt eller internasjonalt plan, som regulerer arbeidsstyrken på ulike områder mellom parter som offentlig forvaltning, arbeidstakere, arbeidsgivere og fagforeninger.

 • Kunsthistorie

  Historien om kunst og kunstnere, de kunstneriske trendene gjennom århundrer og samtidige evolusjoner.

Ferdigheter

 • Konvertere til animert objekt

  Konvertere reelle gjenstander til animerte elementer ved hjelp av animasjonsteknikker som f.eks. optisk skanning.

 • Utvikle animasjoner

  Designe og utvikle visuelle animasjoner ved bruk av kreativitet og dataferdigheter. Få objekter eller karakterer til å virke naturtro ved å manipulere lys, farge, tekstur, skygge og transparens, eller manipulere statiske bilder for å gi en illusjon av bevegelse.

 • Konferere om kunstverk

  Informere om og diskutere egenskapene og innholdet i kunstverk, som er skapt eller blir produsert, med et publikum, kunstdirektører, katalogredaktører, journalister og andre interessenter.

 • Bruke spesialisert designprogramvare

  Utvikle nye design ved hjelp av spesialisert programvare.

 • Utvikle designkonsept

  Undersøke informasjon for å utvikle nye ideer og konsepter for designen av en bestemt produksjon. Lese skript og rådføre deg med regissører og andre medlemmer av produksjonstaben, for å utvikle designkonsepter og planlegge produksjoner.

 • Definere kunstnerisk tilnærming

  Definere din egen kunstnerisk metode ved å analysere ditt tidligere arbeid og din kompetanse, identifisere komponentene i din kreative signatur, beskrive ditt kunstneriske syn med utgangspunkt i disse undersøkelsene.

 • Kunne betjene en datamaskin

  Bruke datamaskiner, IT-utstyr og moderne teknologi på en effektiv måte.

 • Kontekstualisere kunstnerisk arbeid

  Identifisere innvirkninger og plassere verket ditt innenfor en spesifikk trend som kan være av kunstnerisk, estetisk eller filosofisk art. Analysere utviklingen av kunstneriske trender, rådføre seg med eksperter på området, delta på arrangementer og så videre.

 • Samle inn referansemateriale for kunstverk

  Samle inn prøver av materialet som forventes å brukes i opprettelsesprosessen, spesielt dersom det ønskede kunstverket nødvendiggjør inngrep fra kvalifiserte arbeidere eller bestemte produksjonsprosesser.

 • Lage digitale bilder

  Bruke programvare for animasjon eller modellering for å lage og behandle to- og tredimensjonale digitale bilder av animerte objekter eller bilder som illustrerer en prosess.

 • Følge med på utviklingen innen designteknologi

  Identifisere og utforske de nyeste utviklingene innen teknologi og materialer som brukes i liveopptredenbransjen, for å skape en oppdatert teknisk bakgrunn for ens personlige designarbeid.

 • Lage bilder ved hjelp av penn og papir

  Tegne bilder med penn og papir, og klargjøre dem for redigering, skanning, farging, teksturering og digital animering.

Source: Sisyphus ODB