Yrke munk / nonne

Munker/nonner dedikerer seg til en liv i kloster. De inngår et løfte om å ta del i det spirituelle arbeidet som en del av sitt religiøse fellesskap. Munker/nonner deltar i daglig bønn og bor ofte i selvforsynte klostre sammen med andre munker/nonner.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Klosterliv

  Vie livet sitt til det åndelige og gi opp det verdslige som materielle goder.

 • Bønn

  Åndelig tilbedelse, takksigelse eller anmodning om hjelp til en guddom.

 • Teologi

  Studie av systematisk og rasjonell forståelse, som forklarer og kritiserer religiøse ideer, begreper og alt guddommelig.

Ferdigheter

 • Vise empati

  Vise empati for å forebygge enhver form for symbolsk vold og isolasjon, og for å sikre at alle blir tatt hensyn til. Dette bør omfatte en evne til å forstå ulik muntlig og ikke-muntlig kommunikasjon om oppfatninger og følelser.

 • Fremme religiøse aktiviteter

  Fremme arrangementer, deltakelse på religiøse tjenester og seremonier, og deltakelse i religiøse tradisjoner og festligheter i et lokalsamfunn for å styrke rollen religion spiller i dette samfunnet.

 • Etablere samarbeidsrelasjoner

  Etablere en relasjon mellom organisasjoner eller enkeltpersoner som kan dra nytte av å kommunisere med hverandre, for å legge til rette for et vedvarende positivt samarbeidsforhold mellom partene.

 • Overholde taushetsplikt

  Overholde reglene som definerer taushetsplikt for opplysninger, unntatt overfor andre godkjente personer.

 • Tolke religiøse tekster

  Tolke innholdet og budskapene i religiøse tekster for å utvikle seg åndelig og hjelpe andre i deres åndelige utvikling, bruke passende utdrag og budskap under tjenester og seremonier eller i forbindelse med teologisk undervisning.

Source: Sisyphus ODB