Yrke museumsdirektør

Museumsdirektører har tilsyn med forvaltningen av kunstsamlinger, gjenstander og utstillingsfasiliteter. De sikrer og selger kunstgjenstander på den ene side, og jobber for å bevare og vedlikeholde kunstsamlingen ved et museum på den annen side. De administrerer dessuten museets økonomi, medarbeidere og markedsføringsarbeid.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Museumsdatabaser

  De verktøyene og prosessene som er involvert i arbeidet med museumsdatabaser.

 • Kunsthistoriske verdier

  De historiske og kunstneriske verdiene underforstått i eksempler på ens kunstgren.

 • Kunstsamlinger

  Samling av malerier, skulpturer, trykk, tegninger og andre kunstverk som utgjør samlingene på et museum samt nye samlinger som kan være av interesse for et museum eller et kunstgalleri.

 • Kunsthistorie

  Historien om kunst og kunstnere, de kunstneriske trendene gjennom århundrer og samtidige evolusjoner.

Ferdigheter

 • Vedlikeholde katalogkolleksjon

  Beskrive, gjennomgå og katalogisere elementer i samlingen.

 • Dokumentere museumssamling

  Registrarer er ansvarlig for dokumentasjon og registrering av museumssamlinger. Dokumentasjon omfatter opplysninger om en gjenstands tilstand, opphavssted, materialer og alle dets bevegelser innenfor eller utenfor museet, for eksempel når det er til utlån.

 • Gi råd om lån av kunstverk til utstillinger

  Ved å samarbeide med kuratorer og samleradministratorer på et museum evaluerer en registrator tilstanden til kunstobjekter for utstilling eller låneformål. Registratoren avgjør også om et kunstverk vil kunne tåle belastningen ved reise eller utstilling.

 • Planlegge kunstpedagogisk virksomhet

  Planlegge og gjennomføre kunstneriske fasiliteter, fremføringer, arrangementssteder og museumsrelaterte utdanningsaktiviteter og -arrangementer.

 • Selge kunst

  Sikre og selge kunstverk på ulike markeder. Forhandle priser, kommunisere med kunstforhandlere og forhindre anskaffelse av kunstforfalskninger.

 • Veilede kunstgalleripersonell

  Overvåke aktivitetene og ytelsen til de ansatte i kunstgalleriet.

 • Samordne med kolleger

  Samordne med kolleger for å sikre felles forståelse av arbeidet og bli enige om kompromisser det kan bli nødvendig for partene å inngå. Forhandle frem kompromisser mellom partene for å sikre at arbeidet generelt går mot måloppnåelse.

 • Håndtere kunst

  Arbeide direkte med gjenstander i museer og kunstgallerier, i samarbeid med andre museumsfagfolk, for å sikre at kunstverkene håndteres, pakkes, oppbevares og tas vare på på en sikker måte.

 • Gi råd om kunsthåndtering

  Gi museumsmedarbeidere og teknikere råd og instruksjoner om hvordan de skal håndtere, flytte, lagre og presentere gjenstander i henhold til deres fysiske egenskaper.

 • Samarbeide med aksjonærer

  Kommunisere med og fungere som kontaktpunkt for aksjonærene for å gi oversikt over investeringene og avkastningen deres og selskapets langsiktige planer for å øke lønnsomheten.

 • Implementere risikostyring for kunstverk

  En registrar fastslår risikofaktorer for en kunstsamling og reduserer dem. Risikofaktorer for kunst inkluderer vandalisme, tyveri, skadedyr, nødssituasjoner og naturkatastrofer. Det er registrarens ansvar å utvikle og implementere strategier for å minimere disse farene.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Overvåke museumsmiljø

  Overvåke og dokumentere miljøforhold i et museum, på lageret og i utstillingene. Sørge for et tilpasset og stabilt klima.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Samarbeide med utdanningsinstitusjoner

  Kommunikasjon og samarbeid om levering av studiemateriell (for eksempel bøker) til utdanningsinstitusjoner.

 • Samarbeide med ledere

  Samarbeide med ledere for andre avdelinger for å sikre effektiv service og kommunikasjon, dvs. om salg, planlegging, innkjøp, handel, distribusjon og tekniske saker.

 • Føre oppdaterte museumsregistre

  Oppdatere museumsregistre i samsvar med museets standarder.

Source: Sisyphus ODB