Yrke museumstekniker

Museumsteknikere utfører og/eller administrerer det kuratoriske, forberedende og kontorrelaterte arbeidet i generelle museer, forskningssamlingrepositorier, botaniske hager, kunstgallerier, kunstsamlinger, akvarier eller lignende områder, med samlinger av naturlig, historisk og antropologisk materiale, som har et utdanningsrelatert, vitenskapelig eller estetisk formål, og utfører andre tilknyttede oppgaver etter behov.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Museumsdatabaser

  De verktøyene og prosessene som er involvert i arbeidet med museumsdatabaser.

 • Programvare for samlingsadministrering

  Kjenne til spesialiserte programvarer for samlingsadministrering som brukes til å dokumentere og føre register over museets samling.

 • Kunstsamlinger

  Samling av malerier, skulpturer, trykk, tegninger og andre kunstverk som utgjør samlingene på et museum samt nye samlinger som kan være av interesse for et museum eller et kunstgalleri.

Ferdigheter

 • Forberede utstillingsprogram

  Arbeide med utstillingsprogrammer og skrive konsepttekster.

 • Velge låneobjekter

  Velge eksemplarer for lån til utstillinger.

 • Vise spesielle besøkende rundt

  Fungere som dosent for spesielle gjester og grupper.

 • Studere en samling

  Undersøke og spore opprinnelsen og den historiske betydningen til samlinger og arkivinnhold.

 • Holde foredrag

  Holde foredrag for ulike grupper.

 • Vedlikeholde katalogkolleksjon

  Beskrive, gjennomgå og katalogisere elementer i samlingen.

 • Rapportere analyseresultater

  Utarbeide forskningsdokumenter eller holde presentasjoner for å rapportere om resultatene av gjennomførte forsknings- og analyseprosjekter, med angivelse av analyseprosedyrer og metoder som førte til resultatene, samt mulige tolkninger av resultatene.

 • Dokumentere museumssamling

  Registrarer er ansvarlig for dokumentasjon og registrering av museumssamlinger. Dokumentasjon omfatter opplysninger om en gjenstands tilstand, opphavssted, materialer og alle dets bevegelser innenfor eller utenfor museet, for eksempel når det er til utlån.

 • Kommunisere på engelsk på kompetent brukernivå

  Kompetent bruk av engelsk. R351 refererer til nivå C1 i den felles europeiske referanserammen for språk (CEFR).

 • Overvåke prosjekter for konservering av verneverdige bygninger

  Overvåke verne- og restaureringsprosjekter for kulturminner. Bruke kompetansen til å sikre at prosjektet skrider frem.

 • Gi råd om oppkjøp

  Undersøke oppkjøpsmuligheter, sammenligne dem og gi råd.

 • Føre oppdaterte museumsregistre

  Oppdatere museumsregistre i samsvar med museets standarder.

 • Overvåke museumsmiljø

  Overvåke og dokumentere miljøforhold i et museum, på lageret og i utstillingene. Sørge for et tilpasset og stabilt klima.

 • Bruke IKT-ressurser til å løse arbeidsrelaterte oppgaver

  Velge og bruke IKT-ressurser for å løse relaterte oppgaver.

 • Jobbe med spesialister innen kulturelle arenaer

  Dra veksler på kompetansen til andre fagfolk og spesialister, både innenfor og utenfor organisasjonen, for å få dem til å bidra til aktivitetene og legge frem dokumenter for å bedre publikums adgang til samlinger og utstillinger.

Source: Sisyphus ODB