Yrke musiker

Musikere fremfører et vokalt eller musikalsk stykke som kan tas opp eller spilles foran et publikum. De har fagkunnskap om og trening i å bruke én eller flere instrumenter eller bruke stemmen. Musikeren kan også skrive og transkribere musikk.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Juridisk miljø innen musikk

  Lover og forskrifter knyttet til musikkskaping, fordeling og framførelse.

Ferdigheter

 • Samspill med publikum

  Formidle den kunstneriske verdien i kunstformen(e). Gi respons på publikums reaksjon og involvere dem.

 • Memorere replikker

  Memorere rollen din i en oppsetning eller et radio- eller tv-program, enten det er snakk om tekst, bevegelse eller musikk.

 • Takle lampefeber

  Håndtere forhold som forårsaker sceneskrekk, som tidsgrenser, publikum og stress.

 • Organisere et repertoar

  Sortere og organisere en samling som en helhet slik at delene kan gjenfinnes ved å følge organiseringsprinsippene.

 • Jobbe med komponister

  Kommunisere med komponister for å drøfte ulike tolkninger av arbeidet deres.

 • Ta i mot tilbakemelding på kunstnerisk utførelse

  Akseptere tilbakemelding, foreslåtte diskusjoner og muligheter for utforskning om presisjonen av bevegelser, rytme, musikalitet, presisjon i fremførelsen, samhandling med kollegaer og sceneelementer samt områder som må forbedres. Ta hensyn til tilbakemelding for å utvikle potensialet som utøver. Merke seg instruksene til koreografene/repetitøren/dansemesterne og instruksene til andre samarbeidspartnere (dramaturg, andre utøvere/dansere, musikere osv.), slik at alle følger visjonen til regissørteamet.

 • Opptre live

  Opptre foran live publikum.

 • Jobbe selvstendig som en artist

  Utvikle en egen måte å jobbe på som kunstner, motivere seg selv med lite eller ikke noe tilsyn, og være avhengig av seg selv for å få ting gjort.

 • Samarbeide med en teknisk stab innen kunstneriske produksjoner

  Samordne den kunstneriske virksomheten din med andre som spesialiserer seg på prosjektets tekniske side. Informere det tekniske personalet om planene og metodene dine, og få tilbakemelding om gjennomføringsevne, kostnader, framgangsmåter og andre relevante opplysninger. Kunne forstå vokabularet og praksisen for tekniske problemer

Source: Sisyphus ODB