Yrke musikkprodusent

Musikkprodusenter har ansvar for å publisere musikk. De lytter til sangdemoer og avgjør om de er gode nok til å bli publisert. Musikkprodusenter overvåker plateproduksjonen. De administrerer de tekniske aspektene ved opptak og redigering.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Finansiell jurisdiksjon

  Finansielle regler og framgangsmåter som får anvendelse på et bestemt sted der reguleringsmyndighetene beslutter sin jurisdiksjon

 • Opphavsrettslovgivning

  Lovgivning som beskriver beskyttelsen av de opprinnelige opphavsmenn over sitt åndsverk, og hvordan andre kan bruke det.

 • Musikkinstrumenter

  De ulike musikkinstrumentene, deres rekkevidder, treslag og mulige kombinasjoner.

 • Musikalske sjangre

  Ulike musikkstiler og sjangere som blues, jazz, reggae, rock eller indie.

 • Musikkteori

  De sammenhengende konseptene som utgjør den teoretiske bakgrunnen for musikk.

Ferdigheter

 • Samarbeide med finansierende aktører

  Etablere kontakt med personer som er villige til å finansiere prosjektet. Forhandle frem avtaler og kontrakter.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Identifisere musikk med kommersielt potensial

  Slå fat om musikk har et kommersielt potensial eller ikke, ved å høre på demoer. Ta et valg basert på din ekspertise og på markedstrender.

 • Utføre markedsundersøkelser

  Samle inn, vurdere og representere data om målmarked og kunder for å lette strategisk utvikling og mulighetsstudier. Identifisere markedstrender.

 • Utvikle faglig nettverk

  Oppsøke og møte mennesker i en profesjonell sammenheng. Finne felles interesser og bruke dine kontakter for gjensidig nytte. Holde rede på folk i ditt personlige profesjonell nettverk og holde deg oppdatert på deres virksomhet.

 • Implementere strategisk planlegging

  Håndtere basert på mål og prosedyrer som er definert på et strategisk nivå for å mobilisere ressurser og forfølge de fastsatte strategiene.

 • Vurdere økonomisk levedyktighet

  Revidere og analysere finansiell informasjon og krav til prosjekter, for eksempel budsjettvurdering, forventet omsetning og risikovurdering, for å fastslå fordelene og kostnadene til prosjektet. Vurdere om avtalen eller prosjektet vil gjenvinne investeringen, og om den potensielle fortjenesten er verdt den finansielle risikoen.

 • Forhandle med artister

  Kommunisere og forhandle med artist og artistmanagement om priser, vilkår og tidsplaner.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

Source: Sisyphus ODB