Yrke næringsmiddeltekniker

Næringsmiddelteknikere har tilsyn med de elektriske og mekaniske behovene til utstyr og maskineri som kreves i prosessen med å framstille mat eller drikke. De jobber for å maksimalisere anleggsproduktiviteten ved å sette i verk forebyggende tiltak med hensyn til helse og sikkerhet, god produksjonspraksis, hygiene og gjennomføring av rutinemessig vedlikehold av maskiner og utstyr.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Matoppbevaring

  De vilkår og metoder som er nødvendige for å oppbevare næringsmidler med henblikk på å forhindre at de blir dårlige, idet det tas hensyn til fuktighet, lys, temperatur og andre miljøfaktorer.

 • Elektroteknikk

  Forstå elektroteknikk, et felt innen ingeniørfaget som omhandler studie og anvendelse av elektrisitet, elektronikk og elektromagnetisme.

 • Elektronikk

  Virkemåte til elektroniske kretskort, prosessorer, brikker og maskinvare og programvare for datamaskiner, inkludert programmering og programmer. Bruke denne kunnskapen for å sikre at elektronisk utstyr fungerer på en forsvarlig måte.

 • Kvalitetssikringsmetoder

  Prinsipper for kvalitetssikring og de fastsatte prosessene og aktivitetene som brukes til måling, kontroll og sikring av kvaliteten på produkter og prosesser.

Ferdigheter

 • Redusere sløsing med ressurser

  Vurdere og identifisere muligheter til mer effektiv ressursbruk og kontinuerlig arbeide for å redusere ressurssløsing.

 • Holde seg oppdatert på forskrifter

  Opprettholde oppdatert kunnskap om gjeldende regelverk og bruke denne kunnskapen i bestemte sektorer.

 • Anvende god produksjonspraksis

  Anvende regler om framstilling av næringsmidler og om næringsmiddeltrygghet. Anvende framgangsmåter for næringsmiddeltrygghet på grunnlag av god framstillingspraksis.

 • Demontere utstyr

  Demontere utstyr ved hjelp av håndverktøy for å rengjøre utstyr og utføre regelmessig vedlikehold.

 • Holde tritt med innovasjoner innen matproduksjon

  Seneste nyskapende produkter og teknologier for å behandle, bevare, pakke og forbedre næringsmidler.

 • Administrere korrigerende tiltak

  Gjennomføre korrigerende tiltak og planer for kontinuerlig forbedring fra interne og eksterne revisjoner for å overholde krav til mattrygghet og levert kvalitet i henhold til omforente tidsperspektiver.

 • Implementere krav til produksjon av mat og drikkevarer

  Anvende og følge nasjonale, internasjonale og interne krav som er oppført i standarder, regler og andre spesifikasjoner knyttet til produksjon av næringsmidler og drikkevarer.

 • Overvåke utstyr

  Overvåke utstyr, altså følge med på målere, brytere eller skjermer, for å sikre at utstyret fugnerer som det skal.

 • Disaggregere produksjonsplanen

  Dele produksjonsplanen i daglige, ukentlige og månedlige planer med påkrevde tydelige mål og delmål.

 • Konfigurere produksjonsanlegg for næringsmiddelindustrien

  Konfigurere produksjonsanlegg, herunder kilder og utstyr, for næringsmiddelindustrien, slik at de lett kan tilpasses det aktuelle produktområdet og den aktuelle prosessteknologien. Ta hensyn til miljøaspekter og økonomiske aspekter.

 • Implementere HACCP

  Bruke forordninger for framstilling av næringsmidler og næringsmiddeltrygghet. Bruke framgangsmåtene for næringsmiddeltrygghet basert på risikoanalyse (HACCP).

 • Administrere all prosessteknisk virksomhet

  Administrere all prosessteknisk virksomhet ved anlegget, holde oversikt over vedlikehold ved anlegget, forbedring og krav til effektiv produksjon.

 • Gjennomføre kontroller av utstyr i produksjonsanlegg

  Foreta kontroller av maskiner og utstyr som brukes i produksjonsanlegget. Sikre at maskinen fungerer riktig, stille inn maskiner før bruk og sikre kontinuerlig drift av utstyret.

 • Utvikle matproduksjonsprosesser

  Utvikle prosesser og teknikker for matproduksjon eller konservering. Være engasjert i utforming, utvikling, konstruksjon og drift av industrielle prosesser og teknikker for matvareproduksjon.

Source: Sisyphus ODB