Yrke nødhjelpsarbeider

Nødhjelpsarbeidere jobber for å hjelpe i nød- og katastrofesituasjoner, for eksempel naturkatastrofer eller oljesøl. De rydder opp i skrap eller avfall forårsaket av hendelsen, sørger for at de involverte blir brakt i sikkerhet, forhindrer ytterligere skade og transporterer varer, for eksempel mat og medisinsk utstyr.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Førstehjelp

  Akutt behandling som gis til en syk eller skadet person i tilfelle sirkulasjons- og/eller respirasjonssvikt, bevisstløshet, sår, blødning, sjokk eller forgiftning.

 • Flomhjelpeutstyr

  Bruke nødvendige verktøy og utstyr som brukes ved flomskade og miljørydding, slik som pumpe flomrammede eiendommer.

 • Operativ taktikk for nødresponser

  Egenskaper og prosedyrer for operasjonelle taktikker for beredskap, særlig ved større hendelser og katastrofer.

Ferdigheter

 • Levere nødhjelpsforsyninger

  Identifisere behovet for nødhjelpsforsyninger, for eksempel spesialisert utstyr for fjerning og transport av avfall, eller forsyninger til ofre, og sørge for at de nødvendige forsyninger blir levert.

 • Rydde opp oljesøl

  Rydde opp og kaste oljesøl på en sikker måte.

 • Utføre miljøutbedring

  Gjennomføre aktiviteter som sikrer fjerning av forurensningskilder fra miljøet, i samsvar med forskrifter for miljøområdet.

 • Fjerne rusk

  Fjerne avfall etter bygge- eller rivningsarbeid, eller avfall som oppstår som et resultat av en naturkatastrofe, for å sikre området og tilrettelegge for ytterligere arbeid.

 • Håndtere flomskader

  Behandle flomskader ved hjelp av nødvendige verktøy og utstyr, og ivareta allmennhetens sikkerhet under utbedring.

 • Estimere skader

  Estimere skade ved ulykker eller naturkatastrofer.

 • Sikre samsvar med miljølovgivning

  Overvåke aktiviteter og utføre oppgaver som sikrer samsvar med standarder som omhandler miljøvern og bærekraft, og endre aktiviteter ved eventuelle endringer i miljølovgivningen. Sørge for at prosessene er i samsvar med miljøbestemmelser og beste praksis.

 • Kassere avfall

  Kassere avfall i samsvar med regelverket, og på den måten ivareta selskapets miljøansvar.

 • Koordinere med andre nødetater

  Koordinere brannmannskapets arbeid med legevakt/ambulanse og politi.

 • Evakuere folk fra oversvømte områder

  Evakuere folk fra områder som er sterkt påvirket av flom og flomskader, og sikre at de når frem til et trygt sted hvor de kan få medisinsk behandling om nødvendig.

 • Evakuere folk fra bygninger

  Evakuere en person fra en farlig bygning eller en situasjon for å beskytte vedkommende, og sørge for at offeret kommer i sikkerhet og kan motta eventuell nødvendig medisinsk behandling.

Source: Sisyphus ODB