Yrke namsmann / innkrever

Namsmann/innkrever håndhever kjennelser eller dommer, for eksempel ved å kreve inn penger som skyldes, beslaglegge gjenstander og selge gjenstander på offentlige auksjoner for å få inn pengenen som skyldes. De sender også stevninger og arrestordrer for å sikre oppmøte i retten eller andre rettslige prosedyrer.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Inkassoteknikker

  Teknikker og prinsipper som brukes til å samle inn forfalt gjeld fra kunder.

 • Offentlige auksjonsprosedyrer

  Regler som gjelder i overtakelsen og påfølgende salg av varer i offentlige auksjoner for å oppnå det beløp som en enkeltperson er skyldig i henhold til en rettskjennelse.

 • Juridisk terminologi

  De særlige termer og uttrykk som er brukt på det juridiske området.

 • Overta eierskap

  Framgangsmåter og lovgivning som omhandler inndragning av varer eller eiendom når en gjeld ikke kan tilbakebetales.

 • Juridisk forskning

  Metoder og prosedyrer for forskning i juridiske saker, f.eks. regelverket samt ulike tilnærminger til analyser og innsamling av kilder, og kunnskapen om hvordan man tilpasser forskningsmetoden til en bestemt sak for å få nødvendig informasjon.

 • Sivilrett

  Lovregler og anvendelsene som brukes i tvister mellom ulike parter.

Ferdigheter

 • Sende stevninger

  Sende stevninger til rettsmøter eller andre juridiske prosesser som forhandlinger og etterforskningsprosedyrer, til de involverte partene, og forsikre deg om at de mottar stevningen og er fullt informert om prosedyrene, og få et bekreftende svar.

 • Sikre gjennomføring av dommer

  Sikre, ved å kontakte de involverte partene og overvåke og håndtere fremdrifts- og oppfølgingsdokumentasjon, at juridiske straffer blir fulgt etter at de ble utstedt, for eksempel ved å sikre at bøter blir betalt, at gjenstander blir konfiskert eller returnert, og at forbrytere settes i riktig fengsel.

 • Velge gjenstander for auksjon

  Undersøke og velge ut gjenstander for auksjon.

 • Overta varer

  Kreve tilbake eller kreve besittelse av varer for å kompensere for en gjeld som en debitor ikke er i stand til å betale tilbake, for eksempel en finansiell gjeld eller penger som skyldes som bestemt av en domstol.

 • Kreve skadeserstatning

  Samle inn penger som én part skylder en annen, eller til offentlig forvaltning som skadeserstatning, som bestemt av en domstol.

 • Sette sammen juridiske dokumenter

  Kompilere og innhente juridiske dokumenter fra en bestemt sak til støtte for en etterforskning eller i forbindelse med en høring, på en måte som er i samsvar med gjeldende forskrifter og som sikrer at arkivene vedlikeholdes på riktig måte.

Source: Sisyphus ODB