Yrke naturressurskonsulent

Naturressurskonsulenter gir råd om vern og forvaltning av naturressurser, dvs. fauna, flora, jord og vann, til selskaper og myndigheter som utnytter disse ressursene. De gir industriselskaper veiledning om hvordan de kan utarbeide en egnet politikk for utnyttelse av naturressurser, skaper bevissthet rundt helsespørsmål og sikrer vern av økosystemer for bærekraftige inngrep i naturlige habitater.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Vedlikehold av naturområder

  Metoder for å opprettholde ressursene (både naturlige og konstruerte) i naturlige områder, inkludert programutvikling og -implementering.

 • Miljøpolitikk

  Lokale, nasjonale og internasjonale retningslinjer for å fremme miljømessig bærekraft og utvikling av prosjekter som reduserer negative miljøvirkninger og forbedrer miljøets tilstand.

Ferdigheter

 • Utvikle miljøretningslinjer

  Utvikle organisatoriske retningslinjer for bærekraftig utvikling og overholdelse av miljølovgivning i tråd med retningslinjemekanismene som brukes på miljøvernfeltet.

 • Gjennomføre miljømessige stedsvurderinger

  Administrere og overvåke miljøvurderinger for gruvedrift eller industriområder. Utpeke og avgrense områder for geokjemisk analyse og vitenskapelig forskning.

 • Sikre naturressurser

  Beskytte farvann og naturressurser og samordne tiltak. Arbeide med miljøbyråer og ressursforvaltningpersonale.

 • Sikre samsvar med miljølovgivning

  Overvåke aktiviteter og utføre oppgaver som sikrer samsvar med standarder som omhandler miljøvern og bærekraft, og endre aktiviteter ved eventuelle endringer i miljølovgivningen. Sørge for at prosessene er i samsvar med miljøbestemmelser og beste praksis.

 • Analysere økologiske data

  Analysere og tolke økologiske og biologiske data ved hjelp av spesialprogramvarer.

 • Gi råd om naturvern

  Gi opplysninger og foreslå tiltak i forbindelse med bevaring av naturen.

 • Overvåke naturvern

  Evaluere og overvåke trekk av naturverninteresse i habitater og andre steder.

 • Gi råd om miljøtiltak

  Gi råd om utvikling og gjennomføring av tiltak som har som mål å fjerne kilder til forurensning fra miljøet.

 • Drive økologisk forskning

  Drive økologisk og biologisk forskning på området og under kontrollerte forhold, ved bruk av vitenskapelige metoder og utstyr.

 • Vurdere miljøpåvirkning

  Overvåke miljøpåvirkninger og utføre vurderinger for å identifisere og redusere organisasjonens miljørisikoer, samtidig som det tas hensyn til kostnadene.

Source: Sisyphus ODB