Yrke notar

Notarer sikrer autentisiteten og legitimiteten til offisielle dokumenter, for eksempel erklæringer, sertifikater, kontrakter, dokumenter for overdragelse, og kjøpsdokumenter. De undersøker dokumentene, bevitner signeringen og godkjenner dem. De administrerer eder og bekreftelser og utfører andre notarialhandlinger.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Tingsrett

  Loven og lovgivningen som regulerer alle ulike måter å håndtere eiendom på, f.eks. typer eiendom, håndtering av eiendomstvister og kontraktregler.

 • Kontraktsrett

  Område med juridiske prinsipper som styrer skriftlige avtaler mellom parter om utveksling av varer eller tjenester, herunder kontraktsregulerte plikter og avslutning.

 • Offentlig rett

  Den del av retten som regulerer forholdet mellom enkeltpersoner og offentlig forvaltning, og forholdet mellom enkeltpersoner som berører samfunnet direkte.

 • Sivilrett

  Lovregler og anvendelsene som brukes i tvister mellom ulike parter.

 • Grunnlov

  Regelverk som omhandler de grunnleggende prinsippene eller etablerte erfaringer som er knyttet til en stat eller en organisasjon.

Ferdigheter

 • Kontrollere offisielle dokumenter

  Undersøke offisielle dokumenter, som førerkort og ID-kort, for å sikre at regelverket følges og for å identifisere og vurdere enkeltpersoner.

 • Være vitne til signering av dokumenter

  Observere og bekrefte markeringens sannferdighet, og undertegne dokumenter av rettslig bindende karakter.

 • Godkjenne dokumenter

  Godkjenne dokumenter, sikre at deres innhold og måten de er signert og opprettet på er i samsvar med reglene, og på den måten fastsette dokumentets ekthet og rettslige stilling.

 • Møte klienter for juridiske tjenester

  Møte, intervjue og gi råd til kunder for å avdekke deres behov med hensyn til rettslige spørsmål og for å etablere et samarbeid på grunnlag av det faglige eller juridiske foretakets spesialisering.

 • Administrere eder

  Administrere eder som lovnader om sannferdighet av handlinger for å bli tatt som legitimert fakta.

 • Utstede offisielle dokumenter

  Utstede og sertifisere offisielle dokumenter til nasjonale borgere og utlendinger, for eksempel pass og sertifikater.

 • Tolke loven

  Tolke lovgivningen i forbindelse med etterforskningen av en sak for å kjenne til de korrekte framgangsmåtene ved håndtering av saken, sakens status og de berørte partene, mulige utfall og hvordan de beste argumentene skal presenteres for å sikre et så godt resultat som mulig.

 • Ta imot skriftlige erklæringer

  Ta imot skriftlige erklæringer og bekrefte troverdigheten til de skriftlige edsvorne erklæringene som fremlegges av fysiske personer på frivillig grunnlag.

Source: Sisyphus ODB