Yrke områdevakt

Områdevakter patruljerer utpekte områder slik at publikum skal føle seg trygge, og gir generell støtte. De overvåker mistenkelig oppførsel og samarbeider med politiet og andre lokale etater for å opprettholde lokalsamfunnets sikkerhet og velferd, og håndhever loven og iverksetter straffetiltak når det er nødvendig.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Overholde juridiske forskrifter

  Sørge for å være behørig informert om det juridiske regelverket som regulerer en bestemt aktivitet, og følge reglene, retningslinjene og lovene som gjelder for den.

 • Bistå nødetatene

  Bistå politiet og nødetatene når dette er nødvendig.

 • Svare på henvendelser

  Svare på henvendelser og anmodninger om opplysninger fra andre organisasjoner og fra allmennheten.

 • Bruke ulike kommunikasjonskanaler

  Benytte ulike typer kommunikasjonskanaler, for eksempel muntlig, håndskrevet, digital og telefonisk kommunikasjon, med det formål å utarbeide og dele ideer eller informasjon.

 • Instruere det offentlige

  Gi instrukser til offentligheten i situasjoner der de opptrer på en måte som ikke er i samsvar med lover og regler, eller veilede dem i unormale situasjoner.

 • Håndtere konflikter

  Mekle mellom parter i konflikter og anspente situasjoner, for eksempel mellom tjenestebrukere, andre viktige personer som familier og institusjoner, arbeide for å oppnå en avtale eller forsoning og løse problemer.

 • Sørge for offentlig trygghet og sikkerhet

  Iverksette relevante prosedyrer og strategier og bruke riktig utstyr for å fremme lokale eller nasjonale sikkerhetsaktiviteter for beskyttelse av data, mennesker, institusjoner og eiendom.

 • Patruljere i områder

  Patruljere et utpekt område, se opp for og reagere på mistenkelige og farlige situasjoner, og kommunisere med beredskapsorganisasjoner.

Source: Sisyphus ODB