Yrke onlinemarkedsfører

Onlinemarkedsførere bruker e-post, Internett og sosiale medier for å markedsføre varer og merker.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Selskapsretningslinjer

  Reglr som gjelder for selskapets virksomhet.

 • E-handelssystemer

  Grunnleggende digital arkitektur og kommersielle transaksjoner for produkter eller tjenester via Internett, e-post, mobile innretninger, sosiale medier, osv.

 • Strategi for innholdsmarkedsføring

  Skape og dele medier og utgivelser for å skaffe kunder.

Ferdigheter

 • Implementere markedsføringsstrategier

  Implementere strategier som tar sikte på å markedsføre et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste, ved å bruke de utviklede markedsføringsstrategiene.

 • Utføre videoredigering

  Organisere og redigere videoopptak i etterproduksjonsprosessen. Redigere videoopptaket ved hjelp av ulike programvarer, verktøy og teknikker, som korrigering og effekter, hastighetseffekter og lydstyrke.

 • Utføre elektronisk nettbasert dataanalyse

  Analysere nettbaserte opplevelser og data for å forstå brukeratferd, hva som trigger oppmerksomhet på nettet, og andre faktorer som kan optimalisere utvikling og eksponering av nettsider.

 • Planlegge digital markedsføring

  Utvikle digitale markedsføringsstrategier for både fritid og næringsliv, opprette nettsteder og håndtere mobilteknologi og sosiale nettverk.

 • Gjennomføre markedsføring per e-post

  Konseptualisere og skrive målrettet e-post til kunder, administrere e-post fra kunder for e-postbaserte markedsføringsprogrammer for merket for å sikre større fortjeneste og bedre kundekommunikasjon og prospektering.

 • Inspisere data

  Analysere, transformere og modellere data for å finne nyttig informasjon og støtte beslutninger.

 • Skape nye konsepter

  Finne frem til nye konsepter.

 • Gjennomføre konverteringstesting

  Planlegge, gjennomføre og måle konverteringstester og eksperimenter.

 • Implementere salgsstrategier

  Gjennomføre planen for å oppnå en konkurransedyktig fordel på markedet ved å posisjonere selskapets merke eller produkt og ved å rette produktet eller merket mot det rette publikum.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Utføre bilderedigering

  Redigere ulike typer bilder, for eksempel analoge og digitale fotografier eller illustrasjoner.

 • Bruke systemprogramvare for innholdsstyring

  Bruke programvare som gjør det mulig å publisere, redigere og modifisere innhold samt utføre vedlikehold fra et sentralt grensesnitt.

 • Utføre markedsundersøkelser

  Samle inn, vurdere og representere data om målmarked og kunder for å lette strategisk utvikling og mulighetsstudier. Identifisere markedstrender.

 • Utføre prosjektledelse

  Forvalte og planlegge ulike ressurser som medarbeidere, budsjett, frist, resultater og kvalitet som kreves for et bestemt prosjekt, og overvåke prosjektets fremdrift mot å nå et bestemt mål innen et gitt tidsrom og med et gitt budsjett.

 • Forfatte reklametekster

  Skrive kreative tekster som er rettet mot en bestemt målgruppe for å markedsføre og reklamere, og sørge for at budskapet overbeviser kundene om å kjøpe et produkt eller en tjeneste og legger til rette for en positiv utvikling i organisasjonen.

 • Anvende markedsføring i sosiale medier

  Bruke trafikk på nettsteder for sosiale medier, for eksempel Facebook og Twitter, til å generere oppmerksomhet og deltakelse fra eksisterende og potensielle kunder, gjennom diskusjonsfora, blogger, mikroblogging og sosiale samfunn, for å få en rask oversikt eller innsikt i temaer og meninger på det sosiale nettet, og for å håndtere innledende potensielle kunder eller forespørsler.

 • Bruke ulike kommunikasjonskanaler

  Benytte ulike typer kommunikasjonskanaler, for eksempel muntlig, håndskrevet, digital og telefonisk kommunikasjon, med det formål å utarbeide og dele ideer eller informasjon.

 • Anvende kundedeltakelsesstrategi

  Engasjere kunder og skape en god relasjon mellom dem og selskapet eller merkevaren ved bruk av flere metoder, som menneskeliggjøring av merkevaren og bruk av sosiale medier. Initiativet til samhandlingen kan komme enten fra forbrukeren eller selskapet, og mediet kan være både elektronisk og ikke-elektronisk.

 • Anvende strategisk tenkning

  Bruke generering og effektiv bruk av forretningsinformasjon og muligheter for å oppnå konkurransedyktig driftsfordel på lang sikt.

 • Gjennomføre mobil markedsføring

  Gjennomføre mobil markedsføring med en mobil enhet, for eksempel et nettbrett eller en smarttelefon. Samle inn personlig informasjon og overføre den til kunder for å promotere tjenester eller varer.

Source: Sisyphus ODB