Yrke operatør, automatisk samlebånd

Operatører for automatisk samlebånd betjener, vedlikeholder og rengjør maskiner til produksjon. De er ansvarlige for monteringen av et produktet eller en del av et produkt. Operatører for automatiske samlebånd utfører alle oppgaver i en produksjonsprosess via et rotasjonssystem.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Produksjonsprosess

  Nødvendige trinn for å omdanne et materiale til et produkt, utvikle det og produsere det i full skala.

Ferdigheter

 • Anvende monteringsteknikker

  Anvende riktige og oppdaterte monteringsmetoder i produksjonsutviklingsprosessen.

 • Overvåke bevegelig arbeidsstykke i en maskin

  Overvåke behandlingen av et arbeidsstykke i bevegelse, f.eks. et stykke metall eller tre som flyttes lineært over en statisk produksjonsmaskin.

 • Sette opp maskinkontroller

  Konfigurere eller justere maskinkontroller for å justere forhold som materialstrøm, temperatur eller trykk.

 • Vedlikeholde utstyr

  Regelmessig inspisere og utføre alle nødvendige aktiviteter for å vedlikeholde utstyret i god stand før eller etter bruk.

 • Justere produksjonsutstyr

  Regulere og overvåke produksjonsutstyrets innstillinger og prosessparametere, for eksempel temperaturen og kraftnivået. Gjennomgå produksjonsprosessen og utstyret og foreslå forbedringer.

 • Utføre maskinvedlikehold

  Utføre regelmessig vedlikehold, eventuelt inkludert rettingen og endringer, på en maskin eller et verktøy for å sørge for at den/det forblir i god, produktiv tilstand.

 • Overvåke transportbånd

  Overvåke flyten til arbeidsstykker på et transportbånd mens de bearbeides i maskinen, for å sikre optimal produktivitet.

 • Overvåke automatiserte maskiner

  Kontinuerlig kontrollere den automatiske maskinens konfigurasjon og utførelse, eller foreta regelmessige kontrollrunder. Om nødvendig registrere og tolke data om driftsvilkår for installasjon og utstyr for å identifisere avvik.

 • Jobbe i monteringslinjeteam

  Framstille produkter på samlebånd. Arbeide i en gruppe der alle har en definert oppgave.

 • Fjerne utilstrekkelige arbeidsstykker

  Vurdere hvilke av de bearbeidede arbeidsstykkene som ikke oppfyller de fastsatte standardene, og som dermed bør fjernes, og sortere avfallet i henhold til regelverket.

Source: Sisyphus ODB