Yrke operatør, kjemisk fremstilling

Operatører, kjemisk fremstilling styrer og vedlikeholder utstyr og tanker til produksjon av aktive og funksjonelle bestanddeler i legemidler, som for eksempel antibiotika og vitaminer. De arbeider også med produksjon av kosmetiske produkter eller produkter til personlig pleie.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Labskalafermentering

  Trinn og krav som inngår i labskalafermentering for omdanning av biomasse til kjemikalier, sukker eller brensler.

 • Produksjonsskalafermentering

  Fermentering i stor skala som brukes til etanolproduksjon, og som videre brukes til produksjon av mat, legemidler, alkohol eller bensin.

 • God produksjonspraksis

  Lovfestede krav og god produksjonspraksis (GMP) som brukes i den aktuelle bransjen.

Ferdigheter

 • Skrive batchregisterdokumentasjon

  Skrive rapporter om historikken til de framstilte batchene idet det tas hensyn til rådata, utførte tester og overholdelse av god produksjonsskikk for hvert parti av produktet.

 • Overvåke miljøparametere

  Kontrollere produksjonsmaskinenes innvirkning på miljøet og analysere temperaturnivåer, vannkvalitet og luftforurensning.

 • Måle tettheten til væsker

  Måle tettheten til væsker, inkludert oljer, ved bruk av instrumenter som hygrometre eller svingende rør.

 • Følge standard prosedyrer

  Overholde og følge standardprosedyrer for drift (SOP).

 • Sikre samsvar med miljølovgivning

  Overvåke aktiviteter og utføre oppgaver som sikrer samsvar med standarder som omhandler miljøvern og bærekraft, og endre aktiviteter ved eventuelle endringer i miljølovgivningen. Sørge for at prosessene er i samsvar med miljøbestemmelser og beste praksis.

 • Overvåke fermentering

  Føre tilsyn med og kontrollere fermentering. Overvåke bunnfelling av juice og fermentering av råstoff. Kontrollere fremdriften i fermenteringsprosessen for oppfyllelse av spesifikasjonene. Måle, teste og tolke fermenteringsprosess- og kvalitetsdata i henhold til spesifikasjoner.

 • Justere fermenteringsprosesser

  Justere gjæringsprosessen opp eller ned i henhold til situasjonen.

 • Sikre samsvar med sikkerhetslovgivning

  Iverksette sikkerhetsprogrammer for å følge nasjonale lover og regler. Sørge for at utstyr og prosesser er i samsvar med sikkerhetsforskriftene.

 • Administrere bioreaktorer

  Administrere bioreaktorene som brukes i gjæringsprosessen og cellekulturen ved å installere og betjene dem og utføre mindre vedlikeholdsoppgaver.

Source: Sisyphus ODB