Yrke operatør, nitrering

Operatører, nitrering overvåker og styrer utstyr som bearbeider kjemiske stoffer ved produksjon av eksplosiver. De har ansvar for lagring av produktet i tanker.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Eksplosiver

  Egenskaper ved eksplosive varer, pyroteknikk og sprengningsteknikk. Tilknyttede risikoer og rettslige krav.

Ferdigheter

 • Sikre samsvar med sikkerhetslovgivning

  Iverksette sikkerhetsprogrammer for å følge nasjonale lover og regler. Sørge for at utstyr og prosesser er i samsvar med sikkerhetsforskriftene.

 • Sikre samsvar med miljølovgivning

  Overvåke aktiviteter og utføre oppgaver som sikrer samsvar med standarder som omhandler miljøvern og bærekraft, og endre aktiviteter ved eventuelle endringer i miljølovgivningen. Sørge for at prosessene er i samsvar med miljøbestemmelser og beste praksis.

 • Betjene utstyr for eksplosivproduksjon

  Betjene utstyr som brukes til å blande kjemikalier og fremstille eksplosiver som TNT, tetryl eller nitroglyserin.

 • Flytte kjemikalier

  Overføre den kjemiske blandingen fra blandingstanken til oppbevaringstanken ved å vri på ventilene.

 • Håndtere agitasjonsmaskin

  Håndtere agitasjonsmaskin for å sikre en jevn omrøring av partiet.

 • Regulere kjemisk reaksjon

  Regulere reaksjonen ved å justere damp- og kjølevæskeventilene, slik at reaksjonen er innenfor de angitte grensene for eksplosjonsforebygging.

 • Skrive batchregisterdokumentasjon

  Skrive rapporter om historikken til de framstilte batchene idet det tas hensyn til rådata, utførte tester og overholdelse av god produksjonsskikk for hvert parti av produktet.

 • Mate nitrator

  Mate nitratoren med blandede syrer eller toluenforbindelser og passe på at typene og mengdene er i henhold til spesifikasjonene.

 • Optimalisere parameter for produsjonsprosesser

  Optimere og vedlikeholde parametrene for produksjonsprosessen, for eksempel flyt, temperatur eller trykk.

Source: Sisyphus ODB