Yrke operatør, plastpresse

Operatører, plastpresse klargjør og betjener den hydrauliske pressen som komprimerer og sintrer plaststrimler i kakeformer for å produsere plastplater. De regulerer og tilpasser trykket og temperaturen.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Deler av hydraulisk presse

  Egenskapene og bruksområdene for forskjellige deler av en hydraulisk presse, f.eks. stempel, hydraulisk sylinder, hydraulisk væske, trykkstempel, øvre og nedre støpeform samt andre.

 • Plastikkharpiks

  Varme opp hydrokarboner, forme og kombinere polymerer for å lage plastikkharpiks som brukes til å lage ulike typer produkter.

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

 • Plasttyper

  Typer av plastmaterialer og deres kjemiske sammensetning, fysiske egenskaper, mulige problemer og brukstilfeller.

Ferdigheter

 • Bruke personlig verneutstyr

  Bruke personlig verneutstyr i samsvar med opplæring, instruksjon og håndbøker. Inspisere utstyret og bruke det i samsvar med kravene.

 • Fylle former

  Fylle former med egnede blandinger av materialer og ingredienser.

 • Flytte fylte former

  Bytte ut oppfylte former på riktig måte. Forstå hvordan former skal fylles i ovnen og hvordan oppfylte former kan oppbevares på rist.

 • Undersøke i tekniske ressurser

  Lese og tolke tekniske ressurser, som digitale eller papirbaserte tegninger og justeringsdata, for å kunne sette opp en maskin eller et arbeidsverktøy, eller for å montere mekanisk utstyr.

 • Angi trykksyklustid

  Angi trykksyklusen ved å justere måleurviseren.

 • Få ut produkter fra former

  Fjerne ferdige produkter fra former og undersøke dem i detalj for avvik.

 • Overvåke ventiler

  Overvåke og justere ventiler for å slippe en spesifikk mengde væske (for eksempel ammoniakk-svovelsyre eller tyktflytende såpe) eller damp inn i en mikser eller maskin.

 • Optimalisere parameter for produsjonsprosesser

  Optimere og vedlikeholde parametrene for produksjonsprosessen, for eksempel flyt, temperatur eller trykk.

 • Sette opp styreenheten til en maskin

  Sette opp og gi kommandoer til en maskin ved å sende relevante data og inndata inn i (datamaskin)styreenheten som svarer til det ønskede bearbeidede produktet.

 • Overvåke måler

  Følge med på verdiene som en måler viser i forbindelse med måling av trykk, temperatur, materialtykkelse med mer.

 • Betjene hydrauliske maskinerikontroller

  Betjene spesialmaskiner på riktig måte ved å bruke ventiler, håndhjul eller reostater for å bevege og kontrollere flyten av drivstoff, vann og tørre eller flytende bindemidler til maskinen.

 • Overvåke automatiserte maskiner

  Kontinuerlig kontrollere den automatiske maskinens konfigurasjon og utførelse, eller foreta regelmessige kontrollrunder. Om nødvendig registrere og tolke data om driftsvilkår for installasjon og utstyr for å identifisere avvik.

 • Sikre formensartethet

  Sikre at former er ensartede; bruke støpeutstyr og -verktøy som håndpresser.

 • Betjene valser

  Betjene valser som forbinder lag og slitebane. Montere lagrullene, og sikre at de er i samsvar til angitt bredde.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

Source: Sisyphus ODB