Yrke operatør, steinsliper

Operatører, steinsliper betjener og vedlikeholder slipemaskiner som brukes til ferdigstilling av steinblokker og heller. De bearbeider steinen og sørger for at de nødvendige parameterne er i samsvar med spesifikasjonene.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Sagebladtyper

  Typer av skjæreblader som brukes i sageprosessen, som båndsagblader, krysskjær, plytooth-blader og annet, laget av verktøystål, karbid, diamant eller andre materialer.

 • Typer stein for bearbeiding

  Ulike former for stein som brukes av steinhuggere og andre steinarbeidere til å lage byggematerialer. De mekaniske egenskapene til stein, som vekt, strekkfasthet, holdbarhet. Økonomiske egenskaper som kostnad, transport og råvaretilgang.

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

Ferdigheter

 • Markere steinarbeidsstykker

  Markere nivå, linjer og punkter på et steinarbeidsstykke for å vise hvor materiale vil bli fjernet.

 • Regulere skjærehastighet

  Regulere hastighet og dybde ved steinskjæring ved å trekke i spaker og vri på hjul.

 • Kassere avskåret avfallsmateriale

  Kassere potensielt farlig avfall som skapes under kutteprosessen, som spon, skrap og metallklumper, sortere avfallet i henhold til regelverket og rydde opp på arbeidsplassen.

 • Betjene presisjonsmåleutstyr

  Måle størrelsen på en bearbeidet del når den skal kontrolleres og merkes, for å kontrollere om den lever opp til standarden, ved å bruke to- og tredimensjonalt presisjonsmåleutstyr, for eksempel en skyvelære, et mikrometer og et måleinstrument.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Håndtere høvelmaskin

  Betjene og overvåke høvelmaskinen som brukes til å forme og polere steinblokker og plater i tråd med spesifikasjonene.

 • Måle materialer

  Måle råmaterialene før de lastes inn i mikseren eller i maskiner for å sikre at de samsvarer med spesifikasjonene.

 • Sikre tilgjengelighet av utstyr

  Sikre at nødvendig utstyr er tilgjengelig og klart for bruk før prosedyrer startes opp.

 • Forberede stein for polering

  Klargjøre stein til poleringsprosessen ved å fukte den med slangen.

 • Fjerne behandlet arbeidsstykke

  Fjerne enkeltstående arbeidsstykker fra produksjonsmaskinen eller verktøymaskinen etter behandling. For samlebånd betyr dette raske, kontinuerlige bevegelser.

 • Måle flatheten til en overflate

  Måle jevnheten til overflaten på et arbeidsstykke etter bearbeiding, ved å se etter avvik fra ønsket vinkelrett stilling.

 • Forsyne maskin

  Sikre at maskinen mates med tilstrekkelig og riktig materiale, og styre plasseringen av automatisk mating samt gjenfinning av arbeidsstykker i maskinen, eller maskinverktøy på produksjonslinjen.

 • Forsyne maskin med passende verktøy

  Forsyne maskinen med de nødvendige verktøyene og artiklene for et bestemt produksjonsformål.

 • Manøvrere steinblokker

  Manøvrere steinblokker, plassere dem på riktig sted på maskinplaten ved hjelp av elektriske heiser, treblokker og kiler.

 • Bruke egnet verneutstyr

  Bruke relevant og nødvendig verneutstyr, for eksempel vernebriller eller annen øyebeskyttelse, hjelm og hansker.

 • Inspisere steinoverflate

  Inspisere steinoverflaten for å identifisere eventuelle ujevne områder.

 • Bruke tradisjonelle steinsplittingsteknikker

  Bore hull i en stor stein og sette inn plugger og kiler. Slå på pluggen flere ganger til det oppstår en sprekk.

Source: Sisyphus ODB