Yrke operatør av anodiseringsmaskin

Operatører av anodiseringsmaskiner klargjør og følger med på anodiseringsmaskiner som er designet for å gi arbeidsstykker som ellers er ferdige, vanligvis aluminiumsbaserte, et slitesterkt, korrosjonsbestandig anodisk oksidtopplag ved hjelp av en elektrolytisk passiveringsprosess som øker tykkelsen på det naturlige oksidlaget på metalldelens overflate.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Metalltyper

  Kvaliteter, spesifikasjoner, bruksområder og reaksjoner på ulike framstillingsprosesser for ulike typer metall, f.eks. stål, aluminium, messing, kobber med mer.

 • Helse og sikkerhet på arbeidsplassen

  Tilfanget av regler, prosedyrer og forskrifter knyttet til sikkerhet, helse og velferd for mennesker på arbeidsplassen. 

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

 • Anodiseringsprosess

  De ulike trinnene i prosessen som er nødvendig for å skape en elektrisk krets av anodeelektrode, med sikte på å øke tettheten av det naturlige karbonlaget på overflaten av et metallverktøy, med dette for å bedre korrosjon og slitasje. Disse trinnene inkluderer: forrengjøring, maskering og strekking, avfetting og skylling, etsing og skylling, avoksidering og skylling, anodisering og skylling, forsegling og tørking og inspeksjon.

 • Elektrolytisk passiviseringsprosess

  Den elektrolyttiske passiviseringsprosessen i en anodiserende tank, herunder prosesselementer for eksempel negative katoder, oksygenavgassing, hydrogenavgassing, fjerning av gass fra en lavtrykkluftforsyning og dampoppsamlingsventil med mer.

Ferdigheter

 • Sikre tilgjengelighet av utstyr

  Sikre at nødvendig utstyr er tilgjengelig og klart for bruk før prosedyrer startes opp.

 • Bruke egnet verneutstyr

  Bruke relevant og nødvendig verneutstyr, for eksempel vernebriller eller annen øyebeskyttelse, hjelm og hansker.

 • Forsyne maskin

  Sikre at maskinen mates med tilstrekkelig og riktig materiale, og styre plasseringen av automatisk mating samt gjenfinning av arbeidsstykker i maskinen, eller maskinverktøy på produksjonslinjen.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Fjerne utilstrekkelige arbeidsstykker

  Vurdere hvilke av de bearbeidede arbeidsstykkene som ikke oppfyller de fastsatte standardene, og som dermed bør fjernes, og sortere avfallet i henhold til regelverket.

 • Være oppmerksom på foranderlige anodiseringsegenskaper

  Være oppmerksom på mulige forandringer i metalldelen i anodiseringsprosessen, for eksempel økende tykkelse på den hevede metalloverflaten, ved å justere målene for maskinbearbeidingen og sørge for tilstrekkelig plass.

 • Fjerne behandlet arbeidsstykke

  Fjerne enkeltstående arbeidsstykker fra produksjonsmaskinen eller verktøymaskinen etter behandling. For samlebånd betyr dette raske, kontinuerlige bevegelser.

 • Håndtere anodiseringsmaskin

  Betjene, i tråd med forskrifter, de forskjellige stasjonene i en metallbearbeidingsmaskin for å lage anode-elektroder som er en del av anodiseringsprosessen, herunder spolematingsstasjonen, forbehandlings- og rengjøringstankene, anodiseringstankene, etterbehandlingsanlegget og tilbakespolingsutstyret.

 • Presse luftsøyle for anodiseringstank

  Presse en luftsøyle koblet til en direkte forsyning av luft med lavt trykk inn i en anodiseringstank for å legge til rette for at hydrogenavgassen kan bevege seg gjennom avtrekksventilen til avtrekksviften og til slutt ut i atmosfæren.

Source: Sisyphus ODB