Yrke operatør av anodiseringsmaskin

Operatører av anodiseringsmaskiner klargjør og følger med på anodiseringsmaskiner som er designet for å gi arbeidsstykker som ellers er ferdige, vanligvis aluminiumsbaserte, et slitesterkt, korrosjonsbestandig anodisk oksidtopplag ved hjelp av en elektrolytisk passiveringsprosess som øker tykkelsen på det naturlige oksidlaget på metalldelens overflate.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Metalltyper

  Kvaliteter, spesifikasjoner, bruksområder og reaksjoner på ulike framstillingsprosesser for ulike typer metall, f.eks. stål, aluminium, messing, kobber med mer.

 • Helse og sikkerhet på arbeidsplassen

  Tilfanget av regler, prosedyrer og forskrifter knyttet til sikkerhet, helse og velferd for mennesker på arbeidsplassen. 

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

 • Anodiseringsprosess

  De ulike trinnene i prosessen som er nødvendig for å skape en elektrisk krets av anodeelektrode, med sikte på å øke tettheten av det naturlige karbonlaget på overflaten av et metallverktøy, med dette for å bedre korrosjon og slitasje. Disse trinnene inkluderer: forrengjøring, maskering og strekking, avfetting og skylling, etsing og skylling, avoksidering og skylling, anodisering og skylling, forsegling og tørking og inspeksjon.

 • Elektrolytisk passiviseringsprosess

  Den elektrolyttiske passiviseringsprosessen i en anodiserende tank, herunder prosesselementer for eksempel negative katoder, oksygenavgassing, hydrogenavgassing, fjerning av gass fra en lavtrykkluftforsyning og dampoppsamlingsventil med mer.

Ferdigheter

 • Sikre tilgjengelighet av utstyr

  Sikre at nødvendig utstyr er tilgjengelig og klart for bruk før prosedyrer startes opp.

 • Bruke egnet verneutstyr

  Bruke relevant og nødvendig verneutstyr, for eksempel vernebriller eller annen øyebeskyttelse, hjelm og hansker.

 • Forsyne maskin

  Sikre at maskinen mates med tilstrekkelig og riktig materiale, og styre plasseringen av automatisk mating samt gjenfinning av arbeidsstykker i maskinen, eller maskinverktøy på produksjonslinjen.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Fjerne utilstrekkelige arbeidsstykker

  Vurdere hvilke av de bearbeidede arbeidsstykkene som ikke oppfyller de fastsatte standardene, og som dermed bør fjernes, og sortere avfallet i henhold til regelverket.

 • Være oppmerksom på foranderlige anodiseringsegenskaper

  Være oppmerksom på mulige forandringer i metalldelen i anodiseringsprosessen, for eksempel økende tykkelse på den hevede metalloverflaten, ved å justere målene for maskinbearbeidingen og sørge for tilstrekkelig plass.

 • Fjerne behandlet arbeidsstykke

  Fjerne enkeltstående arbeidsstykker fra produksjonsmaskinen eller verktøymaskinen etter behandling. For samlebånd betyr dette raske, kontinuerlige bevegelser.

 • Håndtere anodiseringsmaskin

  Betjene, i tråd med forskrifter, de forskjellige stasjonene i en metallbearbeidingsmaskin for å lage anode-elektroder som er en del av anodiseringsprosessen, herunder spolematingsstasjonen, forbehandlings- og rengjøringstankene, anodiseringstankene, etterbehandlingsanlegget og tilbakespolingsutstyret.

 • Presse luftsøyle for anodiseringstank

  Presse en luftsøyle koblet til en direkte forsyning av luft med lavt trykk inn i en anodiseringstank for å legge til rette for at hydrogenavgassen kan bevege seg gjennom avtrekksventilen til avtrekksviften og til slutt ut i atmosfæren.

Source: Sisyphus ODB