Yrke operatør av båndsag

Operatører av båndsager arbeider med industrisager med sammenhengende, fleksible blader som går rundt to eller flere hjul. Båndsager er den mest effektive sagen ved produksjon av uregelmessige former.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Sageteknikker

  Ulike sagteknikker for både manuelle og elektriske sager.

 • Kutteteknologier

  Mangfoldet av kutteteknologi, som programvare eller mekanikk, guiding av kutteprosesser gjennom lasering, saging, fresing, osv.

 • Trearbeidsprosesser

  Trinn for bearbeiding av tre for produksjon av treprodukter og maskintyper som brukes til disse prosessene, f.eks. tørking, forming, montering og overflatebehandling.

 • Sagebladtyper

  Typer av skjæreblader som brukes i sageprosessen, som båndsagblader, krysskjær, plytooth-blader og annet, laget av verktøystål, karbid, diamant eller andre materialer.

 • Tresnitt

  Forskjellige former for nedskjæring av tre, over eller parallelt med kornet, og radielt eller tangentielt med kjernen. Atferd til kutt i tre under ulike omstendigheter, og det optimale kuttet for et gitt formål. Effekt av treets spesialegenskaper, som kvister eller defekter.

Ferdigheter

 • Fjerne behandlet arbeidsstykke

  Fjerne enkeltstående arbeidsstykker fra produksjonsmaskinen eller verktøymaskinen etter behandling. For samlebånd betyr dette raske, kontinuerlige bevegelser.

 • Erstatte sageblad på maskin

  Bytte det bladet på en sag ved å fjerne sponbørsten, fjerne fremre bladfører, løsne bladet og fjerne det. Montere nytt blad ved å montere fremre bladfører, montere sponbørsten, montere dekselet og justere bladspenningen.

 • Lage kutteplan

  Utarbeide planer for å vise hvordan materialet blir delt opp i funksjonelle deler for å holde materielt svinn til et minimum.

 • Sikre tilgjengelighet av utstyr

  Sikre at nødvendig utstyr er tilgjengelig og klart for bruk før prosedyrer startes opp.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Utføre testkjøring

  Utføre tester ved å utsette et system, en maskin, et verktøy eller annet utstyr for en rekke handlinger under faktiske driftsforhold for å vurdere hvor pålitelige de er, og hvor godt egnet de er til å utføre oppgavene sine, og justere innstillingene deretter.

 • Betjene tresag

  Betjene forskjellige typer maskiner og utstyr for å skjære tre i forskjellige størrelser og fasonger.

 • Manipulere tre

  Manipulere egenskapene til og formen og størrelsen på tre.

 • Forsyne maskin

  Sikre at maskinen mates med tilstrekkelig og riktig materiale, og styre plasseringen av automatisk mating samt gjenfinning av arbeidsstykker i maskinen, eller maskinverktøy på produksjonslinjen.

 • Fjerne utilstrekkelige arbeidsstykker

  Vurdere hvilke av de bearbeidede arbeidsstykkene som ikke oppfyller de fastsatte standardene, og som dermed bør fjernes, og sortere avfallet i henhold til regelverket.

 • Jobbe trygt med maskiner

  Kontrollere og sikkert drifte maskiner og utstyr som du trenger i arbeidet ditt, i henhold til håndbøker og instruksjoner.

 • Bruke egnet verneutstyr

  Bruke relevant og nødvendig verneutstyr, for eksempel vernebriller eller annen øyebeskyttelse, hjelm og hansker.

 • Kassere avskåret avfallsmateriale

  Kassere potensielt farlig avfall som skapes under kutteprosessen, som spon, skrap og metallklumper, sortere avfallet i henhold til regelverket og rydde opp på arbeidsplassen.

 • Justere kuttegenskapene

  Justere kuttestørrelser og dybder på skjæreverktøy. Justere høyder på arbeidsbord og maskinarmer.

 • Betjene båndsag

  Betjene en båndsag, en industrisag med et fleksibelt blad som går rundt to eller flere hjul.

 • Holde sageutstyr i god stand

  Sørge for at sageutstyr alltid er i god og sikker stand. Kontrollere at utstyret ikke har feil eller mangler. Bytte ut defekte eller slitte elementer i samsvar med retningslinjene. Oppbevare elementer trygt når de ikke er i bruk. Varsle den ansvarlige parten ved store eller farlige feil og mangler.

Source: Sisyphus ODB