Yrke operatør av betonpumpe

Operatører av betongpumper kjører og betjener lastebiler som frakter betong fra verket til byggeplassen og betjener pumper for å fordele betongen på stedet. De rengjør og vedlikeholder også lastebilen og de mekaniske delene.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Mekaniske systemer

  Mekaniske systemer, inkludert drivorganer, motorer, hydrauliske og pneumatiske systemer. Deres funksjoner og sannsynlige feil.

 • Mekanikk

  Teoretisk og praktisk bruk av vitenskapelige studier ved hjelp av forskyvninger og krefter i fysiske organer for utvikling av maskiner og mekaniske innretninger.

 • Betongpumpetyper

  De typer maskiner som brukes til å pumpe flytende betong, f.eks. betongpumper med bom som brukes til store bygg og anlegg eller pumper som vanligvis brukes til småjobber.

Ferdigheter

 • Rengjøre betongpumper

  Fjerne restbetong fra rørledninger og pumper etter bruk og rengjøre utstyret med vann.

 • Betjene betongpumper

  Betjene fjernkontrollen for en robotisert betongpumpe samtidig som betongfyllingen overvåkes.

 • Reagere på hendelser i tidskritiske miljøer

  Overvåke situasjonen rundt deg og være forutseende. Være klar til å iverksette raske og hensiktsmessige tiltak ved uventede hendelser.

 • Bruke verneutstyr innen bygg og anlegg

  Bruke vernetøy som vernesko og utstyr som vernebriller for å redusere risikoen for ulykker innen bygg og anlegg til et minimum, og for å redusere skaden dersom en ulykke likevel oppstår.

 • Betjene GPS-systemer

  Bruke GPS-systemer.

 • Styre betongslange

  Styre betongslangen mens pumpen er i drift. Sørge for å fordele betongen effektivt og sikkert.

 • Holde tungt anleggsutstyr i god stand

  Inspisere anleggsmaskiner for byggeprosjekter før hver bruk. Holde maskinen i god stand, ta hånd om små reparasjoner og varsle den ansvarlige hvis maskinen har alvorlige feil.

 • Inspisere byggeplasser

  Ivareta helse og sikkerhet under byggeprosjektet ved å inspisere anleggsområdet jevnlig. Identifisere risikoer for å sette mennesker i fare eller for å skade anleggsutstyr.

 • Kjøre tungt mobilt anleggsutstyr

  Kjøre tungt bevegelig utstyr som brukes i bygg og anlegg. Laste og losse utstyr. Kjør utstyret på offentlige veier når det er nødvendig.

 • Installere betongpumper

  Plassere lastebilen eller tilhengeren på ønsket sted, justere støttebeina for stabilitet, feste slangene til maskinens utløp om nødvendig, eller installere robotarmen, og sette opp pumpene. Koble elektriske pumper til strømnettet. Ta hensyn til forskjellige faktorer, som forekomsten av en skråning og grunnens bæreevne.

 • Demontere betongpumper

  Demontere alle delene av betongpumper, for eksempel røret og robotarmen, og klargjøre den mobile betongpumpen for transport på vei.

 • Sikre tungt anleggsutstyr

  Sikre tungt utstyr, for eksempel tårnkraner og betongpumper før, under og etter bruk for å forhindre skade på maskinene, arbeidskraften eller anleggsområdet. Iverksette forebyggende tiltak som å trekke inn betongpumpens robotarm eller bringe krokblokken tilbake til kranbommen.

 • Arbeide ergonomisk

  Bruke ergonomiprinsipper i organiseringen av arbeidsplassen ved manuell håndtering av utstyr og materialer.

 • Teste jordbelastningskapasitet

  Teste jordens kapasitet for å støtte belastning som påføres, før installasjon av tunge konstruksjoner, f.eks. tårnkraner, eller før man kjører på underlaget med tunge kjøretøyer.

 • Forhindre skader på nytteinfrastruktur

  Kommunisere med energiverk eller bruke planer på stedet for eventuell nytteinfrastruktur som kan forstyrre eller bli skadet av et prosjekt. Ta nødvendige forholdsregler for å unngå skade.

 • Følge helse- og sikkerhetsprosedyrer innen bygg og anlegg

  Bruke de relevante prosedyrene for helse og sikkerhet for å forebygge ulykker, forurensning og andre risikoer.

Source: Sisyphus ODB