Yrke operatør av dampturbin

Operatører av dampturbin betjener og vedlikeholder maskiner som genererer strøm. De sørger for sikker drift og overvåker driften for å oppdage problemer og reagere på nødssituasjoner.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Termodynamikk

  Grenen av fysikk som omhandler relasjoner mellom varme og andre former for energi.

 • Dampmaskintyper

  Forskjellige typer forbrenningsmotorer som bruker damp som bearbeidingsvæske, og som brukes til å produsere bevegelse, f.eks. dampturbiner og stasjonære dampmaskiner og deres ulike komponenter.

 • Mekanikk

  Teoretisk og praktisk bruk av vitenskapelige studier ved hjelp av forskyvninger og krefter i fysiske organer for utvikling av maskiner og mekaniske innretninger.

Ferdigheter

 • Overvåke ventiler

  Overvåke og justere ventiler for å slippe en spesifikk mengde væske (for eksempel ammoniakk-svovelsyre eller tyktflytende såpe) eller damp inn i en mikser eller maskin.

 • Utføre rutinemessige kontroller av maskineri

  Kontrollere maskiner og utstyr for å sikre pålitelig ytelse under bruk og drift på arbeidsplasser.

 • Bruke testingutstyr

  Bruke utstyr til testing av ytelse og drift av maskiner.

 • Identifisere farer på arbeidsplassen

  Utføre sikkerhetskontroller og inspeksjoner av arbeidsplasser og arbeidsutstyr. Sikre at de oppfyller sikkerhetsregler, og identifisere farer og risikoer.

 • Justere sylinderventiler

  Justere spenningen på sylinderventilene, eller endre ventilene med et dreiemoment.

 • Betjene dampturbin

  Drive utstyr som bruker termisk energi fra damp for å generere roterende bevegelse. Påse at turbinen er balansert og drives i tråd med sikkerhetsregler og lovgivning, ved å overvåke utstyret under drift.

 • Bruke personlig verneutstyr

  Bruke personlig verneutstyr i samsvar med opplæring, instruksjon og håndbøker. Inspisere utstyret og bruke det i samsvar med kravene.

 • Sikre samsvar med miljølovgivning

  Overvåke aktiviteter og utføre oppgaver som sikrer samsvar med standarder som omhandler miljøvern og bærekraft, og endre aktiviteter ved eventuelle endringer i miljølovgivningen. Sørge for at prosessene er i samsvar med miljøbestemmelser og beste praksis.

Source: Sisyphus ODB