Yrke operatør av destillasjonsutstyr

Operatører av destillasjonsutstyr utfører og passer på oljedestillasjonsprosessen og hjelper til med feilsøking. De betjener destilleringsutstyr for å separere mellomprodukter og urenheter fra olje. De skrur på ventiler og målere for å oppnå korrekt temperatur, materialstrøm, trykk osv. 

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kjemi

  Sammensetning, struktur og egenskaper ved stoffene og prosessene og forvandlingene de gjennomgår. Bruken av forskjellige kjemikalier og samhandlingen mellom dem, produksjonsteknikker, risikofaktorer og avhendingsmetoder.

Ferdigheter

 • Angi utstyrskontroller

  Tilpasse utstyrskontroller for å produsere nødvendige mengder og nødvendig produktkvalitet. Ta hensyn til laboratorieanbefalinger, tidsplaner og testresultater.

 • Betjene destilleringsutstyr

  Betjene kontrollpaneler og annet destilleringsutstyr, for å overvåke og justere flyt, trykk, temperatur osv.

 • Føre oppgaveregistre

  Organisere og klassifisere registre over utarbeidede rapporter og korrespondanse knyttet til det utførte arbeidet og dokumentasjon på fremdriften til oppgaver.

 • Måle oljetanktemperaturer

  Montere termometere i oljetanker for å få temperaturinformasjon.

 • Teste oljeprøver

  Analysere oljeprøver med sikte på å fastslå egenskaper som konsistens, tekstur, viskositet og konsentrasjon. Betjene måleinstrumenter som pH-meter, hydrometer og viskosimeter.

 • Beregne oljeleveranser

  Lage kvitteringer og beregne levering av olje og andre petroleumsprodukter. Bruke standardformler til å beregne testresultatverdier.

 • Verifisere oljesirkulasjon

  Kontrollere at innkommende og utgående materialer sirkulerer gjennom riktige målere, og kontrollere at målerne fungerer på riktig måte.

 • Verifisere destillasjonssikkerhet

  Inspisere den totale oljemengden i lagringstanker; sørge for trygge destilleringsaktiviteter; sørge for samsvar med lovbestemmelser.

 • Rengjøre oljeutstyr

  Rengjøre og sterilisere tanker, inntaksrør og produksjonsområder; bruke verktøy som skrape, slange og børste; håndtere kjemikalieløsninger.

 • Overvåke destillasjonsprosesser

  Identifisere og rapportere problemer eller mulige farer ved å overvåke instrumenter, indikatorer og målere. Inspisere rørledninger; smøre ventiler eller stramme tilkoblinger dersom det er nødvendig.

 • Overføre olje

  Klargjøre bestemte volumer av raffinerte og uraffinerte materialer for lagring; overføre materialer som trenger ytterligere behandling.

 • Vedlikeholde destillasjonsutstyr

  Vedlikeholde og reparere utstyr; identifisere og rapportere utstyr med skader eller feil.

 • Bruke en datamaskin

  Bruke datautstyr eller digitale enheter til å lette kvalitetskontroll, datastyring og kommunikasjon. Følge instruksjonene gitt av et dataprogram, opprette datafiler eller dokumenter.

Source: Sisyphus ODB