Yrke operatør av drivstoffsystemer til luftfartøyer

Operatører av drivstoffsystemer til luftfartøyer vedlikeholder brenselfordelingssystemer og fyller på drivstoff på fly. 

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Drivstofflagermetoder

  Kjenne til ulike metoder for måling av drivstoff, kjenne til måleprosedyrer for drivstoffblærer ved hjelp av en målepinne for petroleum.

 • Brenselfordelingssystemer

  Kjenne til alle sider ved brenselfordelingssystemer og komponenter, f.eks. rørsystemer, ventiler, pumper, filtre og drivstoffmonitorer.

Ferdigheter

 • Følge skriftlige instruksjoner

  Følge skriftlige instruksjoner for å utføre en oppgave eller gjennomføre en trinnvis framgangsmåte.

 • Rapportere drivstoffdistribusjonshendelser

  Fylle ut skjemaer om funn ved kontroll av pumpesystemer, som temperatur og vannivå osv.; lage detaljerte rapporter over problemer eller hendelser som har inntruffet.

 • Identifisere flyplassikkerhetsrisikoer

  Avdekke trusler knyttet til sikkerhet ved lufthavnen, og bruke prosedyrer for å motvirke dem på en rask, trygg og effektiv måte.

 • Gjennomføre kvalitetssikringsinspeksjoner av drivstoffhåndtering

  Innhente og foreta visuell inspeksjon av drivstoffprøver, undersøke vann, temperatur og drivstoffnivå for drivstofftanken for å sikre høyest mulig driftskvalitet.

 • Sikre vedlikehold av drivstoffdistribusjonsfasiliteter

  Implementere jevnlige vedlikeholds- og sikkerhetsprogrammer knyttet til alle aspekter av anleggsdrift for drivstoffdistribusjon; utvise ekspertise i prosedyrer for opprensking, forebygging og kontroll av oljesøl, reparasjon av drivstoffterminalsystemer og implementering av forebyggende tiltak for disse systemene.

 • Håndtere brensel

  Håndtere og lagre brensler og vurdere deres potensielle risikoer og farer.

 • Gjennomføre tjenester for flydrivstoff

  Utføre påfylling og tømming av drivstoff, for eksempel mottak av drivstoff ved tanklastebil eller togvogn, samt forberede og kontrollere dokumentasjon, til støtte for mål for påfyll av drivstoff innen luftfarten.

 • Vise ansvar

  Ta ansvar og være ansvarlig for profesjonelle beslutninger som du eller andre tar som del av en jobb eller rolle.

Source: Sisyphus ODB