Yrke operatør av dyppetank

Operatører av dryppetank klargjør og følger med på dyppetanker, som er overflatebehandlingsmaskiner som er designet for å gi arbeidsstykker som ellers er ferdige, en slitesterk overflatebehandling ved å dyppe dem i en tank med en bestemt type maling, konserveringsmiddel eller smeltet sink.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Dyppetankdeler

  Oppstilling og forskjellige deler i en dyppebeleggingsmaskin, eller dyppetank, f.eks. en tank laget av ikke-brennbart materiale, tørkebrett, stålstøtter, tannstand med drev, sylinderløft og løfteåk.

 • Dyppebeleggsprosess

  De ulike trinnene i prosessen med å danne et belegg på et arbeidsstykke ved å dyppe det i en materialløsning, inkludert nedsenkning, oppstart, avsetning og eventuelt fordamping.

 • Helse og sikkerhet på arbeidsplassen

  Tilfanget av regler, prosedyrer og forskrifter knyttet til sikkerhet, helse og velferd for mennesker på arbeidsplassen. 

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

 • Industriell maling

  Forskjellige typer maling som brukes som belegg i produksjon av bearbeidingprosesser, f.eks. primere, mellomlag, toppstrøk, stripestrøk med mer.

Ferdigheter

 • Fjerne behandlet arbeidsstykke

  Fjerne enkeltstående arbeidsstykker fra produksjonsmaskinen eller verktøymaskinen etter behandling. For samlebånd betyr dette raske, kontinuerlige bevegelser.

 • Bruke egnet verneutstyr

  Bruke relevant og nødvendig verneutstyr, for eksempel vernebriller eller annen øyebeskyttelse, hjelm og hansker.

 • Håndtere dyppetank

  Håndtere en produksjonsmaskin designet for å belegge arbeidsstykkeoverflater ved å anvende prosesser for maskinell dyppebelegging, overvåke og betjene maskinen i henhold til forskrifter.

 • Fjerne utilstrekkelige arbeidsstykker

  Vurdere hvilke av de bearbeidede arbeidsstykkene som ikke oppfyller de fastsatte standardene, og som dermed bør fjernes, og sortere avfallet i henhold til regelverket.

 • Forsyne maskin

  Sikre at maskinen mates med tilstrekkelig og riktig materiale, og styre plasseringen av automatisk mating samt gjenfinning av arbeidsstykker i maskinen, eller maskinverktøy på produksjonslinjen.

 • Sikre tilgjengelighet av utstyr

  Sikre at nødvendig utstyr er tilgjengelig og klart for bruk før prosedyrer startes opp.

Source: Sisyphus ODB