Yrke operatør av elektrisitetssystem

Operatører av elektrisitetssystemer transporterer energi i form av elektrisk effekt. De overfører elektrisk effekt fra elektrisitetsverk over et sammenkoplet nettverk, et strømnett, til eldistribusjonsstasjoner.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Elektrisk strøm

  Strøm som er elektrisk ladd, ført av elektroner eller ioner i et medium som en elektrolytt eller plasma.

 • Høyspenningsmaster

  Typer høye strukturer som brukes i overføring og distribusjon av elektrisk energi, og som støtter luftledninger, f.eks. høyspenningsmaster med likestrøm og vekselstrøm. Forskjellige typer mastdesign og materialer som brukes i forbindelse med konstruksjon, og typer strøm.

 • Kraftmarkedet

  Trendene og de viktigste drivfaktorene i markedet for handel med elektrisitet, metoder og praksis for handel med elektrisitet, og identifiseringen av de viktigste interessentene i el-sektoren.

 • Sikkerhetsforskrifter for elektrisk kraft

  Overholde sikkerhetstiltak som må treffes i forbindelse med installering, drift og vedlikehold av konstruksjoner og utstyr som fungerer i produksjon, overføring og distribusjon av elektrisk kraft, f.eks. egnet sikkerhetsutstyr, utstyr for håndtering av prosedyrer, og forebyggende tiltak.

 • Elektrisitet

  Forstå prinsippene for elektrisk kraft og strømkretser samt de tilknyttede risikoene.

Ferdigheter

 • Tilpasse energifordelingsplaner

  Overvåke prosedyrene som er involvert i distribusjon av energi, for å vurdere om energiforsyningen skal økes eller reduseres, avhengig av endringer i etterspørsel, og innarbeide disse endringene i distribusjonsplanen. Sikre at endringene overholdes.

 • Reagere på uforutsette situasjoner knyttet til elektrisk kraft

  Iverksette strategiene som er utarbeidet som respons på nødssituasjoner samt reagere på uforutsette problemer i forbindelse med produksjon, overføring og distribusjon av elektrisk kraft, for eksempel strømbrudd, for raskt å kunne løse problemet og gå tilbake til normal drift.

 • Utvikle strategier for uforutsatte elektrisitetsrelaterte hendelser

  Utvikle og implementere strategier som sikrer at raske og effektive tiltak kan iverksettes dersom det oppstår forstyrrelser i produksjon, overføring eller distribusjon av elektrisk energi, for eksempel strømbrudd eller en plutselig økning i etterspørselen.

 • Sørge for sikkerhet innen elektriske kraftoperasjoner

  Overvåke og kontrollere operasjoner i forbindelse med elektriske kraftoverførings- og distribusjonsnett for å sikre at store risikoer kontrolleres og forebygges, for eksempel risiko for elektrisk støt, skade på eiendom og utstyr og ustabil overføring eller distribusjon.

 • Koordinere kraftgenerering

  Kommunisere gjeldende etterspørsel etter produksjon av elektrisk kraft til personalet og fasilitetene for å sikre at produksjonen av elektrisk kraft økes eller reduseres tilsvarende.

 • Sikre overholdelse av plan for elektrisitetsdistribusjon

  Overvåke driften av et fordelingsanlegg for elektrisk kraft og elektrisitetsfordelingssystemer for å sikre at målene til fordeling er oppfylt, og at kravene til elektrisitetsforsyning er oppfylt.

 • Teste prosedyrer innen elektrisitetsoverføring

  Utføre tester på kraftlinjer og kabler, så vel som annet utstyr som brukes til overføring av elektrisk kraft, for å sikre at kablene er godt isolert, at spenningen kan kontrolleres godt, og at utstyret er i samsvar med forskrifter.

 • Styre elektrisk transmisjonssystem

  Administrere systemene som overfører elektrisk energi fra produksjonsanlegg til distribusjonsanlegg for elektrisitet gjennom kraftledninger, og sørge for sikker drift og overholdelse av planer og forskrifter.

Source: Sisyphus ODB