Yrke operatør av flismaskin

Operatører av flismaskiner betjener maskiner som kutter tre opp i små biter for bruk i sponplater, til videreforedling til papirmasse eller til bruk i den formen den er. Tre mates inn i flismaskinen og blir fliset opp eller knust ved hjelp av ulike mekanismer.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

Ferdigheter

 • Bruke egnet verneutstyr

  Bruke relevant og nødvendig verneutstyr, for eksempel vernebriller eller annen øyebeskyttelse, hjelm og hansker.

 • Forsyne maskin

  Sikre at maskinen mates med tilstrekkelig og riktig materiale, og styre plasseringen av automatisk mating samt gjenfinning av arbeidsstykker i maskinen, eller maskinverktøy på produksjonslinjen.

 • Justere kuttegenskapene

  Justere kuttestørrelser og dybder på skjæreverktøy. Justere høyder på arbeidsbord og maskinarmer.

 • Administrere loggoverføring

  Velge stokker fra lageret og koordinere transporten av disse. Holde tritt med tidsplaner og produksjonskrav.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Jobbe trygt med maskiner

  Kontrollere og sikkert drifte maskiner og utstyr som du trenger i arbeidet ditt, i henhold til håndbøker og instruksjoner.

 • Overvåke måler

  Følge med på verdiene som en måler viser i forbindelse med måling av trykk, temperatur, materialtykkelse med mer.

 • Kvesse skarpe verktøy

  Avdekke sløve kanter på skarpe verktøy, eller eventuelle feil på eggen. Bruke egnet utstyr for å kvesse verktøyet på en trygg og effektiv måte. Vedlikeholde og beskytte skarpt verktøy. Varsle riktig person om feil som ikke kan utbedres.

 • Føre huggebil

  Føre huggebiler eller lastebiler, som maskinen ofte styres og betjenes fra. Bruke kjøretøyet for å hente bearbeidet trevirke på skogsanlegg.

 • Overvåke huggemaskin

  Overvåke innmatingen og fjerne avfall i huggerutstyret for å unngå blokkering og fastkiling, slik at materialene flyter fritt.

 • Betjene fliskutter

  Betjene fliskutter ved å mate den med lange stammer, stokker og kvister, slik at den produserer trefliser.

Source: Sisyphus ODB