Yrke operatør av fruktpresse

Operatører av fruktpresser betjener kraftpresser som presser juice ut av frukt. Dette gjøres ved å spre frukten jevnt på en duk før pressen betjenes, og ha filterposer mellom de ulike maskindelene klare for ekstraksjonsprosessen. De har ansvaret for å fjerne filterposer eller flytte vogner fra pressen og helle rester av fruktmasse over i beholdere.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Administrere levering av råvarer

  Administrere mottak av råvarer. Motta råvarer fra leverandørene. Kontrollere kvaliteten og nøyaktigheten på råvarene og flytte dem til lageret. Sørge for at råvarene lagres på riktig måte, til de trengs av produksjonsavdelingen.

 • Arbeide på et matbehandlingsteam

  Samarbeid i et team med andre fagpersoner innen matbehandling for mat- og drikkeindustrien.

 • Administrere prosesser for fruktjuicepressing

  Bruke presser og filtre til å presse juice ut av frukt.

 • Demontere utstyr

  Demontere utstyr ved hjelp av håndverktøy for å rengjøre utstyr og utføre regelmessig vedlikehold.

 • Fjerne eplekjerner

  Fjerne eplekjerner og dele eplene i fire med en epledeler.

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

 • Betjene pumpeutstyr

  Betjene pumpeutstyr; føre tilsyn med gass- og oljetransport fra brønnhoder til raffinerier eller lagringsanlegg.

 • Implementere HACCP

  Bruke forordninger for framstilling av næringsmidler og næringsmiddeltrygghet. Bruke framgangsmåtene for næringsmiddeltrygghet basert på risikoanalyse (HACCP).

 • Anvende god produksjonspraksis

  Anvende regler om framstilling av næringsmidler og om næringsmiddeltrygghet. Anvende framgangsmåter for næringsmiddeltrygghet på grunnlag av god framstillingspraksis.

 • Behandle frukt og grønnsaker

  Behandle frukt og grønnsaker ved hjelp av alle typer metoder og teknikker som brukes til å tilberede matprodukter som bruker frukt og grønnsaker som råvarer.

 • Følge hygieniske prosedyrer under matbehandling

  Sikre rent arbeid i samsvar med hygienestandarder i næringsmiddelindustrien.

 • Rengjøre mat- og drikkemaskineri

  Rengjøre maskiner som brukes til produksjon av mat eller drikkevarer. Forberede egnede løsninger for rengjøring. Forberede alle deler, og sikre at de er rene nok til å unngå avvik eller feil i produksjonsprosessen.

 • Implementere krav til produksjon av mat og drikkevarer

  Anvende og følge nasjonale, internasjonale og interne krav som er oppført i standarder, regler og andre spesifikasjoner knyttet til produksjon av næringsmidler og drikkevarer.

 • Være trygg i usikre omgivelser

  Være trygg i usikre miljøer, som for eksempel når du blir utsatt for støv, roterende utstyr, varme overflater, halvfrysing og kalde lagringsområder, støy, våte gulv og bevegelig løfteutstyr.

 • Løfte last med tung vekt

  Løfte tung last og bruke ergonomiske løfteteknikker for å unngå skade på kroppen.

 • Sikre sanering

  Holde arbeidsområder og utstyr fritt for skitt, infeksjoner og sykdommer ved å fjerne avfall og søppel og sørge for tilstrekkelig rengjøring.

Source: Sisyphus ODB