Yrke operatør av godterimaskin

Operatører av godterimaskiner betjener maskiner som blander ingredienser til godterier. De betjener maskiner som veier, måler og blander ingrediensene. De produserer myke godterier ved å spre dem på kjøle- og varmeplater og skjærer dem opp manuelt eller mekanisk. De støper godterier i former eller betjener maskiner som ekstruderer dem. 

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • De kjemiske egenskapene til sukker

  Kjemiske aspekter ved og sammensetning av sukker for å endre oppskrifter og gi kunder en opplevelse av fornøyelse.

Ferdigheter

 • Produsere konfekt fra sjokolade

  Produsere forskjellig konfekt av sjokolademasse.

 • Administrere ingredienser i matproduksjon

  Tilsette ingredienser i riktige mengder i henhold til oppskriften og måten de skal tilsettes på.

 • Implementere krav til produksjon av mat og drikkevarer

  Anvende og følge nasjonale, internasjonale og interne krav som er oppført i standarder, regler og andre spesifikasjoner knyttet til produksjon av næringsmidler og drikkevarer.

 • Håndtere produksjonsmaskiner for søtsaker

  Betjene produksjonsmaskiner for søtsaker som blander ingredienser for produksjon av søtsaker.

 • Rengjøre mat- og drikkemaskineri

  Rengjøre maskiner som brukes til produksjon av mat eller drikkevarer. Forberede egnede løsninger for rengjøring. Forberede alle deler, og sikre at de er rene nok til å unngå avvik eller feil i produksjonsprosessen.

 • Betjene kornrengjøringsmaskin

  Starte den automatiske rengjøringsmaskinen, som blåser og siler ut fremmedlegemer som jord, kvist og stein fra hele korn og fører kornet til en oppbevaringstank for videre behandling.

 • Løfte last med tung vekt

  Løfte tung last og bruke ergonomiske løfteteknikker for å unngå skade på kroppen.

 • Betjene veiemaskin

  Arbeide med veiemaskin for å måle rå, halvferdige og ferdige produkter.

 • Sørge for offentlig trygghet og sikkerhet

  Iverksette relevante prosedyrer og strategier og bruke riktig utstyr for å fremme lokale eller nasjonale sikkerhetsaktiviteter for beskyttelse av data, mennesker, institusjoner og eiendom.

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

 • Støpe sjokolade

  Støpe sjokolade for å lage sjokoladebiter med en viss form. Helle flytende sjokolade i en form, og la den stivne.

 • Demontere utstyr

  Demontere utstyr ved hjelp av håndverktøy for å rengjøre utstyr og utføre regelmessig vedlikehold.

 • Anvende god produksjonspraksis

  Anvende regler om framstilling av næringsmidler og om næringsmiddeltrygghet. Anvende framgangsmåter for næringsmiddeltrygghet på grunnlag av god framstillingspraksis.

 • Utføre rengjøringsplikter

  Utføre rengjøringsoppgaver som å fjerne avfall, støvsuge, tømme søppelbøtter og utføre generell rengjøring av arbeidsområdet. Rengjøringsaktiviteter skal utføres i henhold til helse- og sikkerhetsforskrifter dersom det er påkrevd.

 • Vedlikeholde skjæreutstyr

  Utføre vedlikehold av skjæreutstyr (kniver, kuttere og andre elementer).

 • Være trygg i usikre omgivelser

  Være trygg i usikre miljøer, som for eksempel når du blir utsatt for støv, roterende utstyr, varme overflater, halvfrysing og kalde lagringsområder, støy, våte gulv og bevegelig løfteutstyr.

 • Implementere HACCP

  Bruke forordninger for framstilling av næringsmidler og næringsmiddeltrygghet. Bruke framgangsmåtene for næringsmiddeltrygghet basert på risikoanalyse (HACCP).

Source: Sisyphus ODB